Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Woda surowcem bezcennym(...)

Woda pokrywa 72% powierzchni naszej planety. Niestety, ponad 97% zasobów wodnych Ziemi to wody morskie i oceaniczne, które ze względu na swoje zasolenie nie są przydatne do spożycia przez ludzi. Zaledwie pozostałe 2,5% stanowi woda słodka, która w większości uwięziona jest w lodowcach i śniegach (ok. 10% powierzchni naszej planety pokrywa lód). Zatem tylko 0,6% zasobów wodnych świata to wody słodkie, mogące stanowić źródło wody pitnej. Zasoby wody na naszej planecie(...)
»

Kilka słów o podwyżkach e(...)

W ostatnim czasie w mediach w wypowiedziach przedstawicieli koncernów energetycznych wiele mówi się o zwyżkach cen energii. Taki pogląd podzielają nawet reprezentanci niektórych resortów. Na przykład Joanna Strzelec-Łobodzińskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, podczas 35 posiedzenia Sejmu 12 lutego br.* powiedziała, że podwyżki cen energii elektrycznej powodowane są koniecznością finansowania systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii. M&o(...)
»