Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poszukiwany „złoty środek(...)

 Samorządy nie doceniają wpływu systemu opłat na efektywność procesu zarówno wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jak i skuteczność jego funkcjonowania. Nie lekceważą go, ale też nie do końca znają jego wartość. Jeszcze… Nie jest to krytyka postaw samorządów, ale refleksja z kilku konferencji szkoleniowych, gdzie sygnalizowano zagrożenia czekające na te gminy, które z opóźnieniem podejdą do problemu mechan(...)
»

Azbestowa inwentaryzacja(...)

Trzy tysiące – tyle budynków w Warszawie jest jeszcze pokrytych szkodliwym dla środowiska i zdrowia ludzi azbestem. Inspektorzy pracujący na zlecenie miejskiego Biura Ochrony Środowiska ruszyli w miasto, aby odwiedzić właścicieli takich obiektów. Do nieruchomości wytypowanych na podstawie ortofotomapy zapukają specjaliści, którzy ocenią stan techniczny oraz zmierzą powierzchnię dachów zawierających azbest. Najwięcej takich dachów znajduje się w dzielni(...)
»