Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Ku nowoczesnym technologi(...)

Staraniem Instytutu Energetyki (IE) w Warszawie i innych jednostek badawczych, a także na wyraźne zapotrzebowanie przedsiębiorstw energetycznych, we wrześniu br. rozpocznie się realizacja trzyletniego projektu badawczego zamawianego (PBZ) pt.: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizuje kons(...)
»

SOKiK zmienił zdanie w sp(...)

Przyłącze wodociągowe to również odcinek przewodu znajdujący się poza granicą nieruchomości odbiorcy usług. Tak orzekł w sierpniu br. Sąd Okręgowy w Warszawie XVII Wydział – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów1, zwany dalej SOKiK-iem. Wątpliwości w tym przedmiocie nie miały nigdy przedsiębiorstwa wod-kan, bowiem zakres ten precyzyjnie określa definicja legalna przyłącza wodociągowego, zawarta w Ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę(...)
»