Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Trzeba się pilnie uczyć w(...)

Panie profesorze, ukazanie się dyrektywy 2009/28/WE motywuje polskie władze, aby określiły swój stosunek do stosowania pomp ciepła w systemach grzewczych budynków, zarówno tych nowobudowanych, jak i modernizowanych. Czy rząd podjął już jakieś działania w tym zakresie? Istotnie, wraz z ukazaniem się wymienionej(...)
»

Selektywnie w Trzebnicy(...)

Zagospodarowanie odpadów stało się ważnym problemem na terenach zarówno małych gmin, jak i wielkich aglomeracji miejskich. Sprawny system selekcji „u źródła” pozwala skutecznie chronić środowisko przyrodnicze. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki podyktowane było chęcią osiągnięcia efektu ekologicznego oraz koniecznością zmniejszenia strumienia(...)
»