Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Zrównoważony transport w (...)

Od redaktora Lata 80. XX w. były czasem, kiedy media i światowa opinia publiczna – pod wpływem licznych prac naukowych – zaczęły przykładać znacznie większą wagę do kwestii ochrony środowiska naturalnego i globalnych problemów, na czele z efektem cieplarnianym. Istotną rolę w tym procesie odegrała ówczesna przewodniczącaŚwiatowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ Gro Harlem Brundtland.To pod jej auspicjami powstał raport zatytułowany „Our Common Future”, zwa(...)
»

Zamówienia publiczne na n(...)

Kontynuując problematykę nadzoru autorskiego, rozpoczętą w lipcowym numerze „Przeglądu Komunalnego”, warto podjąć próbę odpowiedzi na kolejne pytanie: czy udzielenie zamówienia publicznego na nadzór autorski w trybie przetargowym, odrębnym jednak od zamówienia na wykonanie projektu, jest zgodne z przepisami? Jak zostało już wyjaśnione we wcześniejszym artykule, projekt architektoniczny jest utworem. Według Ustawy z 4 lutego 1994 r. o pr(...)
»