Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Nowelizacje ustaw – pozos(...)

Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 28, poz. 145), zwana dalej ustawą „zmieniającą”, zmodyfikowała w sumie siedem ustaw. Poniżej przedstawiono wybrane zmiany. Zmian dokonano w następujących ustawach: o odpadach, Prawo ochrony środowiska (P.o.ś.), o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o recyklingu pojazdów wycof(...)
»

Nowe Otwarcie(...)

Pierwszego października br. przejąłem obowiązki dyrektora Oddziału Poznańskiego Polskiej Izby Ekologii. W swojej pracy pragnę zwrócić uwagę na kilka obszarów. Rozpocząłem starania zmierzające do wydawania Wielkopolskiego Informatora Ochrony Środowiska. Do współpracy przy współtworzeniu tego kwartalnika zaprosiliśmy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wydział Środowiska i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu(...)
»