Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problemy jutra(...)

Chciałbym, abyśmy wspólnie zastanowili się nad przyszłością naszych firm. Asumpt do tego dały mi niedawne rocznice powstania warszawskich i wrocławskich wodociągów, którym przy tej okazji jeszcze raz chciałbym pogratulować i życzyć kolejnych sukcesów. W momencie powstawania firm – ponad sto lat temu – cały system wyglądał troszkę inaczej. Dlatego spróbujmy spojrzeć na przyszłość naszych firm, wyciągając wnioski z historii. Tej odległej i tej stos(...)
»

Gospodarka bioodpadami w (...)

Ogromnym wyzwaniem dla nowoczesnych społeczeństw jest zrozumienie powodów, dla których konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami. Istota zrównoważenia to balans między potrzebami a zasobami. Chodzi o maksymalne wykorzystanie wytworzonego przez człowieka produktu, również po jego wyeksploatowaniu, gdy stanie się odpadem. Jednym ze sposobów jest odzysk surowca w celu przygotowania go do ponownego użycia. Natomiast jeżeli okazuje się to niemożliwe lu(...)
»