Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Znaleźć złoty środek (...)

Recepty na poprawę systemu zbiórki makulatury w Polsce poszukiwali uczestnicy konferencji, która odbyła się 24 czerwca br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w ramach inicjatywy IMPACT. Spotkanie pt. „Gospodarka cyrkulacyjna. Jak usprawnić zbiórkę makulatury w Polsce?”, organizowane wspólnie przez CEPI (Confederation of European Paper Industries), Stowarzyszenie Papierników Polskich oraz Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu m.st. Warszawy, skupiło ok. 70 (...)
»

Rozdrabniarki do odpadów(...)

Jedną z podstawowych operacji mechanicznych stosowanych w zakładach związanych z gospodarką odpadami jest rozdrabnianie. Ta operacja technologiczna przyczynia się do wzrostu powierzchni właściwej rozdrabnianych odpadów, co powoduje, że szybciej podlegają one dalszym procesom: fizycznym, chemicznym lub biologicznym. Rozdrabnianie prowadzone jest najczęściej na etapie obróbki wstępnej odpadów zarówno w zakładach mechaniczno-biologicznego(...)
»