Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Kogeneracja a rozdzielna (...)

Kogeneracja to jednoczesne (skojarzone) wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej. Jedną z najbardziej efektywnych technologii jest zastosowanie wysokoprężnych silników tłokowych, zasilanych paliwem gazowym (gazem ziemnym lub biogazem). Silnik taki jest połączony sprzęgłem z prądnicą, za pomocą której energia mechaniczna zamieniana jest w energię elektryczną. Energia cieplna to niejako produkt uboczny. Odbierana jest między innymi z: bloku silnika, układu olejowego oraz(...)
»

E10 – mission impossible(...)

Nic tak nie denerwuje jak opieszałość. No, może poza powolnością. A tej mamy aż nadto, jeśli spojrzymy na tempo nowelizacji krajowych ustaw regulujących funkcjonowanie sektora biopaliw, których głównym celem jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do unijnych ram, jakimi są dyrektywy. Słowo „ramy” chyba najlepiej oddaje ich charakter, ponieważ w odróżnieniu od stosowanych wprost rozporządzeń mamy możliwość pewnego ich „dopasowania” do rzeczywistości panującej w danym kraju UE. I wszystko był(...)
»