Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowe szanse i możliwości(...)

„Infrastruktura i Środowisko” Pod koniec listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła stworzony przez MRR projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, dotyczący okresu finansowego 2007-2013. Na realizację poszczególnych priorytetów PO „Infrastruktura i Środowisko” przeznaczonych zostanie ponad 36 mld euro, co jasno obrazuje, jak wiele będzie można dokonać w kwestii poprawy stanu środowiska. PO „Infrastruktura i Środo(...)
»

Puchar po raz ósmy(...)

Jednostki, które prowadzą selektywną zbiórkę odpadów, przekazują je do powtórnego wykorzystania oraz wpływają na poprawę świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa, zapraszamy do udziału w VIII edycji Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu. Formuła została rozszerzona o dwie nowe kategorie: zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego („Zielony Kontakt”) oraz zbiórkę odpadów pochodzących z segregacji w sortowniach („Lider Sortowni&#(...)
»