Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia z OZE zwiększa ni(...)

Czy OZE może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski? Na pytanie to starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy kolejnego spotkania Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej w Lublinie. Moderator dyskusji, Radosław Gutowski, ekspert ds. OZE w SEP, zauważył, że bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest jako stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w technicznie oraz ekonomicznie uzasadniony sposób, przy uwzględ(...)
»

Podwykonawcy w zamówienia(...)

Przy realizowaniu zadania wykonawca często korzysta z pomocy podwykonawców. Jednak zamawiający nie może stawiać tym ostatnim żadnych warunków, jeśli nie chce narazić się na protesty ze strony wykonawców. (Nie)uzasadnione żądania Zamawiający, stawiając warunki udziału w postępowaniu, czasem przekraczają granice prawa. Wymagają np. zaświadczenia z KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, także od podwyko(...)
»