Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół przetargów(...)

 Wrześniowa rekultywacja Ponad 2 mln zł brutto to koszt wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położonego w Poddębicach” (woj. łódzkie). Zadanie zrealizuje konsorcjum firm: przedsiębiorstwo EKOMEL z Poddębic wraz ze spółką Molewski z Chodeczy. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na 30 września 2012 r. Prac(...)
»

Monitoring systemów usuwa(...)

Ciągły wzrost wymagań dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika, a także potrzeba stosowania technologii o wysokim stopniu niezawodności, pociąga za sobą konieczność rozwoju zaawansowanych technik pomiarów, sterowania i archiwizacji danych. Monitorowanie systemów usuwania oraz unieszkodliwiania ścieków, czyli sieci kanalizacyjnych oraz kom(...)
»