Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

12 miesięcy ustawy - o ob(...)

Wszyscy wiemy, że Polska, dążąc do wstąpienia do Unii Europejskiej, musi dostosować swoje przepisy prawne do wymogów Unii, czyli wprowadzić tzw. dyrektywy. Dotyczy to również ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Jedną z najbardziej kontrowersyjnych była Dyrektywa 94/62, która częściowo jest ujęta w obecnej ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (...)
»

Grupy taryfowe a nowe Pra(...)

Co możemy powiedzieć na temat zasadności ustalania grup taryfowych w zależności od celów, na jakie pobierane są wody wg projektu Prawa wodnego? Kolejne publikowane projekty ustawy Prawo wodne nie rozstrzygają pojawiających się w branży wodociągowo-kanalizacyjnej wątpliwości, a wręcz generują kolejne. Cały sektor oczekuje na ostateczną wersję ustawy oraz na jednoznaczną interpretację poszczególnych jej zapisów, a tego nie możemy się raczej spodziewać w najbliższym cz(...)
»