Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Sporządzanie miejscowych (...)

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi wyraz aktywnej polityki przestrzennej w skali gminnej. Oczywiście, sam fakt, że w danej gminie uchwalanych jest dużo tego rodzaju dokumentów, automatycznie nie przesądza o wysokiej jakości polityki przestrzennej. (...)
»

Legalny eksport i import (...)

Z Włodzimierzem Garczyńskim, naczelnikiem Wydziału Transgranicznego Przemieszczania Odpadów w Departamencie Kontroli Rynku w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, rozmawiają Małgorzata Pisarska-Jamroży i Renata Drzażdżyńska Jak podsumowałby Pan ubiegły rok pod względem przewożonych przez Polskę odpadów? Jak wyglądała ich struktura? W 2005 r. ilość odpadów przywożonych do Polski, a także przewożonych przez Polskę nie uległa istotnym zmianom w stosunku do lat poprzed(...)
»