Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Promujemy biomasę(...)

Z Anną Grzybek, przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Biomasy POLBIOM, rozmawia Urszula Wojciechowska dr inż. Anna Grzybek Co możemy powiedzieć o działalności Polskiego Towarzystwa Biomasy po czterech latach jego działalności? Polskie Towarzystwo Biomasy zostało założone w 1999 roku, w celu promowania wykorzystania biomasy na cele niespożywcze, w szczeg(...)
»

Udział formy labilnej i c(...)

Ze względu na duże skupienie przemysłu w obrębie kanałów portowych osady denne z tego rejonu charakteryzują się wysokimi stężeniami pierwiastków śladowych. W celu utrzymania bezpieczeństwa nawigacyjnego portu należy regularnie usuwać nagromadzone namuły (zwane urobkiem czerpalnym) i składować je na wyznaczonych do tego celu obszarach (na lądzie lub w morzu). W przypadku obszarów morskich miejsca te zwane są klapowiskami. Zgodnie z wytycznymi HELCOM-u1, składowany na kl(...)
»