Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Bez europejskiego zaduchu(...)

Gospodarka odpadami ulega dynamicznemu rozwojowi. Dotyczy to strategicznego podejścia do zagospodarowania odpadów, opracowania i wdrażania technologii ich przetwarzania oraz zmian legislacyjnych. W wielu miejscach realizowane są dobre, sprawdzone rozwiązania, wdrażane są również nowe, obiecujące techniki zagospodarowania wytworzonych odpadów oraz metody ograniczania ich produkcji. Nie brakuje jednak pomysłów o niskich walorach użytkowych oraz wysokim ryzyku środ(...)
»

Ograniczmy zanieczyszczen(...)

Transport samochodowy może być istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza zwłaszcza w miastach. Elektromobilność, car sharing, inteligentny transport to tylko niektóre ze sposobów na jego ograniczenie. Światowe organizacje badające jakość powietrza w aglomeracjach miejskich biją na alarm. Powietrze w miastach jest złej jakości, a jego wpływ na zdrowie człowieka – w skali zarówno krótko-, jak i długoterminowej – jest negatywny. Pozytywny jest natomiast fakt, że świado(...)
»