Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Ocena jakości ścieków ocz(...)

Oczyszczalnie ścieków wytwarzają ścieki oczyszczone oraz osady stałe. Ich jakość podlega kontroli służb ochrony środowiska, polegającej na ocenie parametrów fizykochemicznych takich jak zawiesina, azot, fosfor oraz stężenie metali ciężkich. Bioindykacja pozwala na kompleksową ocenę rzeczywistej aktywności biologicznej badanego układu potraktowanego całościowo. Umożliwia ona poznanie interakcji zachodzących między różnymi parametrami oraz biodostępności substancji często bardzo si(...)
»

Agenda Miejska ONZ(...)

Wynikiem konferencji Narodów Zjednoczonych w Ekwadorze jest dokument „New Urban Agenda”, czyli światowy plan działania w kwestiach miejskich. Termin „agenda” oznacza listę działań z określonym terminarzem i zadaniami dla sygnatariuszy. Konferencja Habitat, poświęcona mieszkalnictwu i zrównoważonemu rozwojowi miast, znana jako Habitat III, odbyła się w październiku 2016 r. w Quito w Ekwadorze. Przyjęto na niej nowy miejski plan działania ONZ, który wynika z czterdzie(...)
»