Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Biogazownie – tak, (...)

Po latach utożsamiania problematyki energii odnawialnej z energetyką wiatrową i spalaniem biomasy w ciągu ostatnich miesięcy daje się zauważyć wyraźny wzrost zainteresowania tematyką biogazu i biogazowni. Obserwujemy, w jakim tempie w ciągu ostatnich lat wzrósł status biogazowni na zachodzie Europy – z instalacji utylizujących odpady rolnicze do instalacji energetycznych, zaprojektowanych w celu maksymalizowania produkcji energii elektrycznej z dostępnych oraz specjalnie w (...)
»

(...)

Od redaktora To przykry paradoks, że działania służące ochronie środowiska spotykają się czasem z dezaprobatą lokalnych społeczności. Uciążliwości odorowe, którym poświęcamy w tym numerze sporo miejsca, to najczęściej skutki szeroko pojętej działalności rolniczej, ale obiekty takie jak oczyszczalnie ścieków czy zakłady zagospodarowania odpadów także emitują nieprzyjemne zapachy. Dyskomfort sąsiadów tego typu „przybytków” jest zrozumiały i argumenty, że ścieki czy od(...)
»