Nowela Prawa geologicznego i górniczego – cz. I

wydany w Czysta Energia – 2014-10
  DRUKUJ

Ustawa z 11 lipca br. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze (P.g.g.) oraz niektórych innych ustaw wprowadziła do systemu prawnego szereg zmian.

Z uzasadnienia do projektu noweli wynika, że ma ona na celu: zapewnienie narzędzi racjonalnego gospodarowania przez państwo złożami węglowodorów w skali całego kraju, a zawarte w niej instrumentarium ma pozwolić m.in. na zwiększenie podaży gazu ziemnego i w konsekwencji bezpieczeństwa energetycznego Polski w wyniku przyspieszenia prac poszukiwawczych, rozpoznawczych, a także wydobywczych; zapewnienie bezpieczeństwa poszukiwań, rozpoznawania i wydobywania przez wdrożenie skutecznego systemu nadzoru; uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości interpretacyjne. Innymi słowy, komentowany akt w zamyśle autorów ma zagwarantowa [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus