Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Ekonomiczna efektywność i(...)

Podstawą oceny ekonomicznej efektywności inwestycji jest rachunek ekonomiczny, uwzględniający wpływ poniesionych jednorazowych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów przyszłej eksploatacji w relacji do efektów osiągniętych poprzez realizację inwestycji. Ma on z reguły charakter ex ante, to znaczy służy do oceny ekonomicznej efektywności projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego i zazwyczaj wyboru optymalnego wariantu jego realizacji. Może on mieć(...)
»

Warsztaty dla dziennikarz(...)

W malowniczej miejscowości Solina w woj. podkarpackim w połowie lipca odbyły się warsztaty dla dziennikarzy na temat problemów związanych z realizacją przez Polskę europejskiego pakietu energetycznego 3x20. Szkolenie było doskonałą okazją do zapoznania się z najważniejszymi problemami polskiej energetyki, najnowszymi technologiami wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz uwarunkowaniami społecznymi, gospodarczymi i środowiskowymi realizacji inwestycji w energetyce wodnej i wiatrowej. W(...)
»