Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Przygoda z przyrodą(...)

W 2009 r. pod patronatem Prezydenta Miasta Szczecin odbyła się pierwsza edycja miejskiego konkursu pn. „Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą”, który miał charakter praktycznej lekcji ekologii. Jest to autorski pomysł Elżbiety Masojć – Zastępcy Prezydenta Miasta. Przedsięwzięcie skierowane było do szczecińskich publicznych placówek oświatowych i wzbudziło wielki entuzjazm, co przełożyło się na zaangażowanie zarówno dyre(...)
»

Program doradztwa w zakre(...)

Program doradztwa w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Obecnie realizowana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Strategia Europa 2020 nakłada na nasz kraj konkretne cele w zakresie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki. Wśród tych założeń znajdują się zmniejszenie do 2020 roku emisji dwutlenku węgla o 20 proc., zwiększenie efektywności energetycznej o 20 proc. i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w całk(...)
»