Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Finansowanie rozwiązań pr(...)

Polityka ochrony środowiska jest jedną z horyzontalnych polityk Unii Europejskiej (UE). Projekty realizowane przez przedsiębiorców z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE muszą być co najmniej neutralne pod względem wpływu na środowisko naturalne. Najlepiej jednak, gdy ich realizacja przyczynia się do poprawy jego stanu. Fundusze dostępne w latach 2007-2013 otwierają szeroki wachlarz możliwości pozyskania unijnych środk&oacu(...)
»

„Dyrektor Roku” poszukiwa(...)

Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym to bardzo odpowiedzialne zadanie, niosące za sobą szereg wyzwań. Oprócz działań strategicznych i menedżerskich na osobie pełniącej tę funkcję spoczywa również odpowiedzialność za działania pracowników oraz wdrażanie nowych rozwiązań, by zakład funkcjonował w sposób wzorcowy. Te właśnie cechy dostrzegamy i nagradzamy, przyznając najlepszym dyrektorom i prezesom spółek komunalnych tytuł „Dyrektor Roku (...)
»