Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ryzyko inwestycyjne w bra(...)

W ramach Zintegrowanych Programów Operacyjnych Rozwoju Regionalnego działają Panele Ekspertów, których zadaniem jest ocena przedsięwzięć inwestycyjnych (PI) dotyczących m.in. branży szeroko pojętej gospodarki wodno - ściekowej. Beneficjentami projektów inwestycyjnych są z reguły jednostki administracji państwowej – gminy. Oceny PI dokonuje się w oparciu o następujące kryteria: wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych w obszarze ochrony środowiska, komplementarność z innym(...)
»

Dziewięć zielonych lat w (...)

Ostatnie rozważania zakończyłem na przedstawieniu najważniejszych inicjatyw, które jako Forum Ekologiczne Unii Wolności, popieraliśmy. Czas na dalsze przemyślenia. Z czym się nie zgadzaliśmy Nie zgadzaliśmy się z podjęciem decyzji o rozpoczęciu nieuzasadnionych ekonomicznie i ekologicznie dużych inwestycji zmierzających do degradacji dolin rzecznych, jak budowa stopnia wodnego w Nieszawie oraz inwestowanie miliardów złotych w betonowanie najcenniejszych fragmentów doliny O(...)
»