Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Współspalanie osadów ście(...)

W piecu cementowym występują bardzo dobre warunki do współspalania różnego rodzaju odpadów. Produkcja cementu to proces, w którym w sposób użyteczny możemy wykorzystać odpad w całości. Energia chemiczna jest źródłem ciepła w piecu, gdzie odbywa się obróbka termiczna wypalanego materiału, a część nieorganiczna staje się wartościowym dodatkiem do wsadu materiałowego. Cementownie przygotowane do spełnienia bar(...)
»

Recykling baterii(...)

W II edycji konkursu EEP Awards 2004 (European Environmental Press – Europejskiego Stowarzyszenia Prasy Branżowej) na „Najbardziej innowacyjną technologię dla środowiska w Europie” pierwsze miejsce zajęła firma Umicore z Belgii. Nagrodzono ją za technologię Val’Eas, zapobiegającą tworzeniu się niebezpiecznych gazów, wytwarzanych w bateriach, oraz pozwalającą na odzysk wartościowego złomu i plastiku. Na świecie wdrażane są nowe uregulowania prawne, takie ja(...)
»