Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona drzew w uzdrowisk(...)

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenów uzdrowisk są o 100% wyższe od opłat podstawowych. W praktyce oznacza to, że usunięcie drzew i krzewów z terenów uzdrowiskowych wiąże się z dużo wyższymi kosztami niż usunięcie drzew i krzewów z innych terenów, a w zależności od strefy ochronnej okazuje się często niewykonalne. Drzewa są jednym z tych składników środowiska przyrodniczego, które spełniają różnor(...)
»

RPO a odnawialne źródła e(...)

Konieczność podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju i wzrost świadomości ekologicznej w znacznej mierze wpływają na rozwój tzw. zielonej energii, czyli na metody uzyskiwania energii z jej odnawialnych źródeł (OZE). Należą do nich: energia wiatru, promieniowania słonecznego, geotermii, fal, prądów i pływów morskich oraz pozyskiwana z biomasy czy biogazu (wysypiskowego bądź powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków(...)
»