Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling cywilnych statk(...)

    Od niedawna zaczęto sobie uświadamiać skalę problemu związanego z odpadami polotniczymi. Ogromna liczba pozostawionych samolotów może stać się nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale także dla ludzi.   Najwięksi producenci samolotów pasażerskich włączyli się w działania mające na celu złagodzenie oraz wyeliminowanie negatywnych następstw recyklingu. W rezultacie z ich inicjatywy powstały organizacje, kt&oa(...)
»

Ochrona inwestorów OZE po(...)

Nowelizacja ustawy o OZE została podpisana przez prezydenta RP 14 sierpnia br. Jej skutki będą odczuwalne dla większości obywateli i z dużym prawdopodobieństwem doprowadzą do upadku polskiej energetyki odnawialnej. Główną i najbardziej szkodliwą dla branży zmianą jest dramatyczne obniżenie tzw. opłaty zastępczej przez powiązanie jej z cenami świadectw pochodzenia energii. Do tej pory wysokość opłaty zastępczej była stała i wynosiła 300,03 zl/MWh. Po wejściu w życie(...)
»