Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Sympozjum Papierników Pol(...)

Kluczowe zagadnienia dla systemu selektywnej zbiórki odpadów z papieru i tektury w świetle nowych unormowań prawnych zostały przedstawione na Targach Poleko podczas dwudniowego sympozjum (25-26 listopada br.), zorganizowanego przez Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP). Podczas spotkania omówiono przewidywane kierunki zmian w dyrektywie w sprawie zintegrowanych pozwoleń ekologicznych (IPPC) i wskazano problemy systemu odzysku i recyklingu w Polsce na przykład(...)
»

O krajobrazie kulturowym(...)

Coraz częściej zwracamy uwagę na wartość kulturową otaczającego nas krajobrazu. Wymagają tego nie tylko akty prawne i nasze członkostwo w Unii Europejskiej, ale i społeczna potrzeba przynależności do danego miejsca i jego historii. "Ochrona i użytkowanie krajobrazu kulturowego oraz jego promocja w środowisku społecznym" była także tematem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w dniach 23-25 kwietnia 2007 r. w Warszawie. Jej organizatorami był Samodzielny Zakład Sztuki Krajobrazu(...)
»