EKOinnowacje

wydany w Czysta Energia – 2014-1
  DRUKUJ

W Centrum Badawczo-Rozwojowym KGHM CUPRUM we Wrocławiu 10 grudnia 2013 r. odbyła się konferencja otwierająca projekt „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. Organizatorem wydarzenia pt. „Czy EKOinnowacje są EKOnomiczne?”, które zgromadziło ekoentuzjastów, naukowców i biznesmenów z całej Polski, było Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość. Tematem przewodnim konferencji były małe instalacje OZE w naszych domach i gospodarstwach.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W swoim wystąpieniu podczas konferencji Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej IOEO, przedstawił dane dotyczące stanu rozwoju technologii mikroinstalacji w Polsce w 2012 r. (źródło: badania własne IEO). Według wyliczeń, zdecydowaną większość (ponad 98%) stanowią instalacje do produkcji ciepła. Prym wiodą kolektory słoneczne. Następne w kolejności są kotły na biomasę. W 2012 r. powstało łącznie 223 139 instalacji. Według G. Wiśniewskiego, moc zainstalowana w mikroinstalacjach do produkcji energii elektrycznej do 2020 r. ma zwiększyć się czterokrotnie. Podobnie rysuje się przyszłość mocy zainstalowanej w mikroinstalacjach do produkcji ciepła. Uczestnicy konferencji mogli również zapoznać się z kluczowymi zapisami zawartymi w małym trójpaku energetycznym – ustawy, której celem jest zaimplementowanie dyrektywy unijnej dotyczącej realizacji wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu oraz energetyki prosumenckiej.

Podczas konferencji prelekcje wygłosili również Maria Kostka, Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Wrocławskiej, Krzysztof Brzozowski, prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość i Marek Rybiański, z-ca prezesa Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, specjalista ds. projektów badawczo-rozwojowych CTE.

Sławomir Rataj z Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy przedstawił szczegóły rozpoczynającego się właśnie projektu „Ekokreatywni, czyli od pomysłu do wdrożenia”. którego ideą jest przekazanie wiedzy i praktyk dotyczących działań ekoinnowacyjnych.

Po konferencji odbyła się debata medialna pod tytułem „Dobre praktyki i ciekawe przykłady stosowania urządzeń i instalacji OŹE”, poprowadzona przez Marka Rybiańskiego. Prelegenci przedstawiali praktyczne przykłady użytkowania instalacji OZE w domu i biznesie. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pasjonata i entuzjasty energii słonecznej Jacka Prypina, który na dachu swojego domu zainstalował kolektory słoneczne i panele PV. Przedsiębiorcy, dzięki prezentacji Ryszarda Sobańskiego, właściciela pensjonatu „Katarzynka” w Boleścinie, mogli zapoznać się z możliwościami korzystania z ekoinnowacji w budynkach przemysłowych. W pensjonacie znajdują się instalacje OZE, dostarczające większość energii potrzebnej do jego funkcjonowania.

W debacie wziął udział także Bartłomiej Leśniowski, który przedstawił projekt energooszczędnego domu, wykorzystującego OZE. Budowę zamierza rozpocząć w niedalekiej przyszłości. Uczestnicy konferencji i debaty medialnej, po wysłuchaniu wszystkich głosów, mogli dojść do wniosku, że choć warunki prawne w Polsce nie są tak korzystne jak w innych częściach Europy, to jednak ekoinnowacje przynoszą korzyści w wymiarze ekonomicznym.

(mp)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus