Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

I dotrwaliśmy. Dotrwaliśmy do końca tego roku, który obfitował w doniesienia o kryzysach, załamaniach i zbrojnych przewrotach w innych krajach. Można by zatem uznać, iż na szczęście w Polsce panował względny spokój. Wprawdzie niektóre oczekiwane zmiany i nowelizacje ustaw ogólnie związanych z recyklingiem nie zostały uchwalone, jednak sfinalizowano prace nad ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpłynie ona bezpośrednio na sektor zajmujący się gospo(...)
»

Kto odpowiada za zniszczo(...)

  Zasygnalizowany w tytule problem jest niewątpliwie powszechny. Codziennością jest bowiem widok rozjechanego przez samochody trawnika, znajdującego się pomiędzy dwoma chodnikami, z których jeden przylega do śródmiejskiej ulicy, a drugi do szeregu położonych wzdłuż niej posesji. Niektóre z nich nie mają zapewnionego wjazdu na wewnętrzne podwórka.   Pierwsza – jak się wydaje, najbardziej naturalna i zgodna z o(...)
»