Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowa dyrektywa – WEEE 2(...)

Nowa dyrektywa wprowadza wiele istotnych zmian również na polskim rynku elektroodpadów, które odczują wszyscy uczestnicy tego rynku: producenci, zbierający, zakłady przetwarzania, ale także konsumenci. Dla polskiego rządu oznacza to przede wszystkim obowiązek wywiązania się z nowego unijnego celu, czyli zwiększenia poziomu zbierania z obecnych 4 kg na mieszkańca do ok. 10 kg w 2021 r. Nowe zobowią(...)
»

Małopolski Ogród Sztuki(...)

Małopolski Ogród Sztuki   Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie to nowo powstałe centrum kultury, które dzięki swej architekturze i terenom zieleni tworzy przestrzeń dla rozmaitych dziedzin sztuki. Budynek zlokalizowano w centrum Krakowa, nieopodal ruchliwej ul. Karmelickiej, naprzeciwko gmachu Biblioteki Wojewódzkiej – na styku ulic Szujskiego i Rajskiej. Obiekt został zaprojektowany jako wielofunkcyjna przestrzeń teatralno-ko(...)
»