Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Łąka kwietna – pomysł god(...)

Od kilku lat obserwuje się wyraźne zmiany trendów projektowania i zagospodarowania terenów zieleni w mieście. Dotyczy to zarówno parków, skwerów, pasów przyulicznych, jak i przestrzeni prywatnych. Obok oryginalnych kwietników, coraz większą popularnością cieszą się założenia naturalistyczne. Typowe trawniki wymagające dużych nakładów pracy i energii coraz częściej są zamieniane na tzw. łąki kwietne, bogate w formy i kolory, tworzące dynamiczny, zmi(...)
»

Pędzi, pędzi śmieciareczk(...)

  W dobie zaawansowanego rozwoju gospodarczego, nieustającej produkcji i zwiększającego się konsumpcjonizmu, generowanych jest coraz więcej odpadów, które muszą zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane. Polacy wytwarzają rocznie ok. 10 mln ton odpadów komunalnych i ok. 130 mln ton odpadów przemysłowych, a w zależności od regionu przekłada się to na 250-320 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca (dane z kwietnia 2011 r.). (...)
»