Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instrumenty wsparcia inno(...)

Przestawienie gospodarki na tory niskoemisyjne to olbrzymie wyzwanie technologiczne, wymuszające stałe poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych projektów. Nie osiągniemy pożądanego efektu, jeżeli ograniczymy się jedynie do stosowania istniejących obecnie, nawet najnowocześniejszych na świecie rozwiązań. Musimy być otwarci i zorientowani na nowatorskie podejście. Aby to mogło nastąpić, konieczne jest wprowadzenie instrumentów systemowych, stymulujących i zac(...)
»

E10 – mission impossible(...)

Nic tak nie denerwuje jak opieszałość. No, może poza powolnością. A tej mamy aż nadto, jeśli spojrzymy na tempo nowelizacji krajowych ustaw regulujących funkcjonowanie sektora biopaliw, których głównym celem jest dostosowanie prawodawstwa polskiego do unijnych ram, jakimi są dyrektywy. Słowo „ramy” chyba najlepiej oddaje ich charakter, ponieważ w odróżnieniu od stosowanych wprost rozporządzeń mamy możliwość pewnego ich „dopasowania” do rzeczywistości panującej w danym kraju UE. I wszystko był(...)
»