Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Brama do morza(...)

Diagonal Mar w Barcelonie to niezwykły przykład partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach jednej inwestycji uporządkowano prawie 35 ha terenów poprzemysłowych, co znacząco wpłynęło na rozwój dzielnicy. Miejsce to nazywane jest Nową Barceloną. Zagościły tu wieżowce, a to niezbyt popularny widok w tym historycznym mieście. Do 1996 roku na wspomnianym terenie znajdowały się fabryki i bocznice kolejowe. Kiedy nieruchomość przejęli firma Hines oraz kilku innych zaprosz(...)
»

Wykorzystanie energii wie(...)

Głównym zagrożeniem jezior strefy umiarkowanej są czynniki przyspieszające ich eutrofizację, wywołujące wyraźne odtlenienie głębszych warstw wody, głównie hipolimnionu i metalimnionu, skutkujące między innymi częstymi zakwitami fitoplanktonu i ogólnym pogorszeniem jakości wody, wpływającym także na frekwencję i zdrowotność ryb. Chodzi przy tym głównie o zachwianie proporcji między ilością złożonych związków chemicznych, zwłaszcza organicznych, a ilością tlenu zawartego w wodzie jeziornej.(...)
»