Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Wykorzystanie wód geoterm(...)

Uniejów zamieszkuje 3200 mieszkańców. Miasto położone jest w województwie łódzkim, na prawym brzegu rzeki Warty. Miasto i gmina zajmuje powierzchnię 129 km² i ma charakter rolniczy. Wody geotermalne zostały odkryte w Uniejowie w 1978 roku. Występują one na głębokości ok. 2000 m w zbiorniku dolnokredowym w szczelinowo – porowych utworach piaskowcowych. Istniejące odwierty wód termalnych usytuowane są w północnej części miasta, na prawym brzegu Warty, który wznosi się miejscami do 7 (...)
»

Wytwarzanie paliw z odpad(...)

Produkcja tzw. paliw alternatywnych z odpadów w celu wykorzystania ich w przemyśle cementowym jest dużym wyzwaniem dla zakładów mechanicznego przetwarzania, ponieważ cementownie stawiają coraz wyższe wymagania. Istotny parametr to np. wartość opałowa, która powinna wynosić > 20 MJ/kg. Równie ważne są wilgotność: < 15% i zawartość metali ciężkich: < 2500 mg/kg. Wśród innych parametrów wyróżnia się zawartość ch(...)
»