Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Wdrażanie GOZ-u – konfere(...)

Celem wprowadzania GOZ-u jest wypracowanie rozwiązań technicznych, organizacyjnych i legislacyjnych, które zmniejszą wpływ działalności człowieka na środowisko, zapewnią bezpieczeństwo dostaw surowców i energii oraz ochronią rynek pracy przed wstrząsami. Uczestnicy Konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – rozwiązania dla gmin w perspektywie 2025 r.”, która odbyła się w Kielcach podczas Targów EKOTECH i ENEX, rozmawiali o wdrażaniu elementów gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i Europ(...)
»

Lepsze jest wrogiem dobre(...)

Niemal do ostatniego dnia przed wakacyjną przerwą trwały wytężone prace nad projektami nowelizacji ustaw związanych z gospodarką odpadami. Efektem tego było zgłoszenie kontrowersyjnych zmian oraz przyjęcie zaskakujących rozwiązań… Po poprawkach zgłoszonych przez podkomisję nadzwyczajną poselski projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali trafił do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorząd(...)
»