Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Kompostowanie odpadów org(...)

Proces kompostowania zależy od wielu czynników, które warunkują rozkład materiału organicznego. Tereny zieleni można nawozić kompostem dopiero wtedy, gdy nastąpi w nim rozkład związków toksycznych.     Warunki niezbędne do właściwego przebiegu procesu kompostowania zostały omówione w części pierwszej artykułu (patrz „Zieleń Miejska”,  nr 6/2009, s. 38). W całym cyklu kompostowania można wyróżni(...)
»

Zagrożony kanał(...)

W latach 2003-2010 wybudowano ok. 47 tys. km sieci kanalizacyjnej za ok. 22,4 mld zł, 122 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przeprowadzono 680 innych inwestycji (rozbudowa/modernizacja) w oczyszczalniach już istniejących za ok. 10,8 mld zł. W okresie tym wydatkowano w sumie ok. 33,2 mld zł. W latach 2011-2015 ma powstać ok. 6 400 km sieci kanalizacyjnej za 3,8 mld zł. Liczba oczyszczalni ma zwiększyć się o 90 nowych obiektów, których kosz(...)
»