Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Jakość wody ujmowanej(...)

Wymagania stawiane wodom powierzchniowym wykorzystywanym w celu zaopatrzenia ludności zostały określone wrozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 r. Ten akt prawny określa również częstotliwość pobierania próbek wody, metody referencyjne analiz oraz sposób ich interpretacji. Przepisów rozporządzenia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia ni(...)
»

Bioróżnorodność dachów zi(...)

„Małe – wielkie” inicjatywy specjalistów – architektów, architektów krajobrazu i ekologów – przynoszą rezultaty w zakresie świadomego kreowania nowych przestrzeni terenów zurbanizowanych. Podążając drogą racjonalnej współpracy międzybranżowej, zwiększamy szansę na właściwe zarządzanie przestrzeniami miast o potencjale przyrodniczym. Ekosystem nieustannie domaga się uzdrowionych stref, tętniących życiem biologicznym. Zielone dachy są jednymi z nich. Zazielenione powi(...)
»