Energetyczne przetargi

wydany w Czysta Energia – 2013-9
  DRUKUJ

Kurpiowskie innowacje

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Na terenie gm. Baranowo (woj. mazowieckie) zostaną zamontowane kolektory słoneczne w celu przygotowania ciepłej wody użytkowej w ponad 230 budynkach mieszkalnych oraz dwóch budynkach użyteczności publicznej. Zamówienie stanowi część projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na Kurpiowszczyźnie poprzez kompleksowy montaż kolektorów słonecznych w gminach: Łyse i Baranowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działania 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. Projekt stanowi część Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Prace za 2 309 564,88 zł brutto wykona firma SOLVER z Tarnowskich Gór.

OZE za 5 mln brutto

Zakończono postępowanie przetargowe dotyczące realizacji projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec (woj. mazowieckie)”. W postępowaniu oferty złożyło osiem firm. Na wykonawcę usługi wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe RAPID z Białej Podlaskiej, które zaproponowało zrealizowanie zadania za 5 040 787,29 zł brutto. Ceny zestawów instalacji solarnych wynoszą od 7 076,45 zł brutto do 13 110,81 zł brutto. Firma rozpoczęła prace 15 czerwca br.

Projekt zakłada montaż 393 kolektorów słonecznych na potrzeby ciepłej wody użytkowej, instalowanych na dachach lub ścianach szczytowych budynków mieszkańców we wszystkich miejscowościach na terenie gm. Myszyniec. Na dachach obiektów użyteczności publicznej zaplanowano założenie siedmiu instalacji fotowoltaicznych, wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej. Ponadto w ramach projektu zostaną zamontowane dwie pompy ciepła i wymianie ulegną instalacje c.o. w budynku przedszkola i plebanii. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to październik 2013 r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka Priorytet IV – Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka.

Ciepło z kolektora

Na terenie gm. Dębowa Łąka (woj. kujawsko-pomorskie) w miejscowościach: Dębowa Łąka, Wielkie Radowiska i Łobdowo na budynkach użyteczności publicznej zamontowane zostaną instalacje kolektorów słonecznych.

Na płaskim dachu budynku Urzędu Gminy w Dębowej Łące instalowane będą cztery rurowe kolektory próżniowe o powierzchni czynnej absorbera wynoszącej 8,44 m2, a w kotłowni dwusystemowy pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 300 l. Instalacja paneli słonecznych zostanie zamontowana na budynku Ośrodka Zdrowia w Dębowej Łące. Przewiduje się umieszczenie na dwuspadowym dachu budynku czterech rurowych kolektorów próżniowych o powierzchni czynnej absorbera 8,44 m2 oraz zamontowanie w kotłowni dwusystemowego pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 500 l. Pięć kolektorów o powierzchni czynnej absorbera 10,3 m2 stanie na budynku Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach. W kotłowni zainstalowany zostanie podgrzewacz wody o pojemności 750 l. Na budynku Szkoły Podstawowej w Łobdowie przewidziano pięć kolektorów o powierzchni czynnej absorbera 9,5 m2, a w kotłowni zainstalowany zostanie podgrzewacz wody o pojemności 750 l.

Projekt współfinansowany jest w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013 r. Umowa o przyznanie pomocy nr OW-I.052.2.33.233.2012 00008-6921-UM0200033.12 z 31 maja 2012 r. Prace wykona Firma Usługowo-Handlowa INSTAL-SYSTEM z Torunia za 88 436,77 zł brutto.

Hybrydy w Dzierżoniowie

Na terenie 15 miejscowości gm. Dzierżoniów (woj. dolnośląskie) zamontowanych zostanie 115 solarnych hybrydowych lamp ulicznych oraz sześć solarnych lamp parkowych. Realizacja zadania związana jest z programem „Budowa lamp solarnych na terenie Gminy Dzierżoniów”.

Zakres robót obejmuje montaż: fundamentu prefabrykowanego, zestawów akumulatorowych, instalacji uziemiającej, paneli fotowoltaicznych, opraw oświetlenia zewnętrznego oraz turbin wiatrowych. Zamontowane będą także sterowniki ładowania i wysięgniki oświetleniowe. Wykonane zostanie oprzewodowanie zestawów hybrydowych oraz przeprowadzone będą pomiary rezystancji uziemienia i natężenia oświetlenia. Nastąpi również sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz działania układu hybrydowego.

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Zadanie zrealizuje firma DOPELTECH z Warszawy za 1 213 908,52 zł brutto.

Wariant ekologiczny

Firma SOLVER z Tarnowskich Gór zaprojektuje i wykona instalacje solarne w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Myszkowa (woj. śląskie) w 561 budynkach mieszkalnych. Prace wyceniono na 4 977 755,12 zł brutto. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V, działanie 5.3. Czyste i odnawialne źródła energii, projekt „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w postaci instalacji solarnych na terenie miasta Myszkowa”.

Na podstawie: www.baranowo.pl, www.myszyniec.pl, www.debowalaka.bip.net.pl, www.ug.dzierzoniow.pl, www.miastomyszkow.pl opracowała Magdalena Lipiecka

 

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus