Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Zlikwidowano pięć hektarów dzikich wysypisk W województwie łódzkim pod koniec ubiegłego roku podjęta została akcja likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie lasów państwowych. Akcją i sprawami organizacyjnymi kierowało Nadleśnictwo Bełchatów w porozumieniu z samorządem powiatu. Koszty rozłożono po połowie: po 40 tysięcy zł na Nadleśnictwo i na starostwo. W wyniku przeprowadzonej akcji zlikwidowano dziesięć dzikich wysypisk śmieci, (...)
»

Drugie życie odpadów(...)

Problem zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych nie jest pierwszoplanowym tematem dyskusji o funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Wynika to z faktu, iż chodzi o stosunkowo niewielki procent wszystkich odpadów komunalnych. Nie oznacza to jednak, że mówimy o zagadnieniu mało istotnym. Zagospodarowania tych odpadów dotyczą przepisy Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (DzU z 2016 r. poz. 250). Zgodnie z jej art.(...)
»