Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Pogłębiający się deficyt(...)

  W grudniu ub.r. NIK opublikował raport pt. „Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych”. Czynności kontrolne, które obejmowały lata 2009-2011, inspektorzy przeprowadzili w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2012 r. w 33 urzędach gmin, w jednej jednostce organizacyjnej gminy, realizującej zadania w badanym zakresie, a także w 11 podmiotach, którym powierzono zarządzanie mieszkaniowym zasobem gmin (wykaz sk(...)
»

Skojarzenie nie zawsze ł(...)

Bardzo efektywną metodą ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych produkcji energii jest wytwarzanie energii elektrycznej, w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. Jest to typowe rozwiązanie proefektywnościowe, które – dzięki równoczesnej produkcji w jednej jednostce wytwórczej energii elektrycznej i ciepła – pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną i ciepło łącznie, sięgającą w określonych warunkach nawet 90%.(...)
»