Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kłopotliwe ubezpieczenia (...)

Systematycznie spada zainteresowanie firm ubezpieczeniowych sprzedażą polis dla zakładów gospodarki odpadami. Ubezpieczenia firm zawierane są zazwyczaj na przełomie roku. Tak też było i tym razem. Od pewnego czasu obserwujemy jednak zmniejszający się „apetyt” rynku na ubezpieczenia instalacji, sortowni i składowisk. O ile w latach poprzednich dialog pomiędzy branżą odpadową i ubezpieczeniową odbywał się na zasadach partnerskich, o tyle w ostatnim okresie dało s(...)
»

Państwo Słońca(...)

Głosując w referendum za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Polacy opowiedzieli się nie tylko za czekającym nas dobrobytem, ale głównie za nieracjonalnością działań, z jakimi mamy do czynienia na każdym kroku funkcjonowania naszego państwa. Inwencja twórcza, jaka rozpiera serca każdego rodaka, nie pozwala nam łatwo uznawać racji innych, tych z bliskiego otoczenia, gdyż obcując z nimi na co dzień uważamy, że nie jest możliwe, aby mogli się oni wykazać zdolnościami i wiedzą większymi o(...)
»