Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Systemy stapiania śniegu(...)

Śnieżne zimy występujące w Europie w ostatniej ćwierci XIX w. skłaniały do poszukiwania sposobów szybkiego uprzątania śniegu zalegającego ulice miast. Jednym z nich było topienie śniegu. Metodę polegającą na stapianiu śniegu prawdopodobnie po raz pierwszy zastosowano w Paryżu w 1879 r. i stosowano ją z powodzeniem w następnych latach. Proces topienia odbywał się przy pomocy maszyny parowej, która „(…) za pomocą odpowiedniej rury wprowadza parę pod śnieg, wzd(...)
»

Trzeba pozbyć się złudzeń(...)

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę sankcji finansowych za niewdrożenie ramowej dyrektywy odpadowej z 2008 r. Oznacza to, że wkroczyliśmy na krytyczną ścieżkę, która może zakończyć się nałożeniem drakońskich kar pieniężnych, w wysokości 67 tys. euro dziennie, wpłacanych do kasy w Brukseli z budżetu państwa polskiego (czytaj: z kieszeni polskiego podatnika). Kiepskie to pocieszenie, że w gronie cz(...)
»