Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gatunki rodzime w zieleni(...)

Miasto współczesne nie musi być miejscem, gdzie zdegradowane środowisko pozwala przeżyć tylko najbardziej tolerancyjnym, wszędobylskim gatunkom ruderalnym i inwazyjnym, a wraz z nimi najuboższym warstwom społecznym, które nie mogą przenieść się do zielonych przedmieść. Za jeden z najważniejszych czynników umożliwiających odrodzenie się i ozdrowienie podupadłych obszarów miejskich w Stanach Zjednoczonych uznaje się zieleń. Aby tereny zieleni miejskiej mogły odzyskać (...)
»

Informacje branżowe(...)

Śliski grunt Władze Łódzi przegrały proces ze spadkobiercami zmarłego w 1939 r. fabrykanta Teodora Tietzena, na gruntach którego powstała największa inwestycja w regionie – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków. Budowę oczyszczalni rozpoczęto w połowie lat 70. m.in. na terenach przedwojennego Folwarku Smulsko, należących do Titzena. W 1995 r. skarb państwa przekazał gminie Łódź teren z częściowo zbudowaną oczyszczalnią. Dwa lata później Najwyższa Izba Kontroli, badając finanse GOŚ, zwró(...)
»