Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Proces elektroosmozy w od(...)

Procesy odwadniania umożliwiają obniżenie stopnia uwodnienia osadów ściekowych poprzez oddzielenie fazy stałej od ciekłej. Woda stanowi dominujący objętościowo składnik osadów ściekowych, które zawierają jej zazwyczaj od 85% do 99,5%. Odwadnianie osadów ściekowych w warunkach sztucznych realizowane jest głównie za pomocą wytworzonych sił odśrodkowych (w formie wirówek) lub ciśnienia (w formie taśmowych i komorowych pras filtracyjnych)(...)
»

Dlaczego warto zwracać uw(...)

Warunki uprawy roślin na terenach zurbanizowanych oraz w pasie przydrożnym są dalekie od optymalnych, dlatego jakość sadzonego materiału szkółkarskiego w zasadniczy sposób determinuje przyszły stan zieleni miejskiej i przyulicznej. O tym, że jakość ma znaczenie, nikogo nie trzeba specjalnie przekonywać. Zalewani reklamami oferującymi produkty „za pół ceny” niejednokrotnie osobiście przekonaliśmy się, że to, co najtańsze, rzadko przynos(...)
»