Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Ochrona powierzchni ziemi(...)

Przy okazji transpozycji dyrektywy 2010/75/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych i związanych z tym planowanych zmian kilku aktów prawnych warto bliżej przyjrzeć się przepisom dotyczącym ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem. Od marca br. procedowany jest w Sejmie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związa(...)
»

Projekty hybrydowe w nowe(...)

W okresie programowania 2007-2013 formuła realizacji projektów polegająca na łączeniu dofinansowania ze środków europejskich z partnerstwem publiczno-prywatnym w ramach tzw. projektów hybrydowych nie była w Polsce zbyt popularna. W nowej perspektywie, obejmującej lata 2014-2020, potencjał tego typu przedsięwzięć jest znacznie większy. Brak wielkiego zainteresowania projektami hybrydowymi w ubiegłych latach wynikał w dużej mierze z braku kom(...)
»