Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wspólna odpowiedzialność(...)

W dzisiejszych czasach transfer technologii jest stosunkowo łatwy, ale transfer sprawdzonego systemu organizacyjnego – to dopiero wyzwanie! Dla polskich gmin jednym z nich jest wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami. Na szczęście, oprócz posiłkowania się obowiązującymi regulacjami, nasz kraj może czerpać wzorce z rozwiązań, które w tym obszarze przyjęto w innych państwach. Hesja jako kraj związkowy Niemiec posiada dużą samodzielność w określaniu ram prawnych w(...)
»

Więcej, efektywniej i tan(...)

Wysokoefektywne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków, zwiększenie przepustowości obiektu do 8 tys. m3/d i zmniejszenie kosztów funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Śremie – to główne zalety zakończonej właśnie modernizacji tego obiektu, która trwała od 2007 r. Objęła ona przede wszystkim biologiczny stopień oczyszczania ścieków. Poprzez przebudowę istniejących reaktorów wyodrębniono strefę predenitryfikacji. Zmieniono rów(...)
»