Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Toruń w czołówce(...)

110 lat tradycji, ponad 450 km sieci wodociągowej, ok. 300 km sieci kanalizacyjnej i kolejnych 300 km w budowie, 15 mln m3 sprzedanej wody rocznie, a także wzorcowe pozyskiwanie funduszy unijnych – tak najkrócej można scharakteryzować Toruńskie Wodociągi. Toruń, który prawa miejskie uzyskał w 1233 r., w dość krótkim czasie wybudował wodociągi. Najnowsze badania archeologiczne dowodzą, że wodociągi istniały na toruńskiej Starówce już w XIII w. O Agvedictum wybudowanym przez (...)
»

Wybrane zmiany(...)

Nowelizacja Prawa wodnego Ustawa z 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 130, poz. 1087) weszła w życie 30 lipca br. Nowelizuje ona m.in. ustawę o odpadach oraz wprowadza zmiany w ustawie – Prawo wodne, mające wpływ na gospodarkę odpadami. Definicja ścieków W Prawie wodnym doprecyzowano i nieco rozszerzono definicję ścieków. Są nimi obecnie nie tylko wprowadzane do wód lub do ziemi wody odcieko(...)
»