Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kaliski jubileusz(...)

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, mający swą siedzibę w Kaliszu, został zarejestrowany 4 lutego 1998 r. Obecnie skupia on 20 miast i gmin z Kaliszem, Sieradzem i Turkiem na czele i działa na obszarze przeszło 2 tys. km2, zamieszkałym przez ok. 320 tys. osób. Celem działania Związku jest realizacja wspólnego dla gmin członkowskich planu gospodarki odpadami komunalnymi. Zakłada on m.in. wypracowanie partnerskiego poparci(...)
»

Modelowa współpraca(...)

Z Piotrem Rutkowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, rozmawia Urszula Wojciechowska 28 kwietnia br. został Pan powołany na stanowisko podsekretarza stanu. Do Pana zakresu czynności należy m.in. „prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki racjonalnego użytkowania energii oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju”. Czy ma Pan jakiś pomysł na taką politykę? Jestem w tej szczęśliwej sytuac(...)
»