Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ocena akceptacji społeczn(...)

W 2008 r. na zlecenie inwestora przeprowadzono badania poziomu akceptacji społecznej projektów budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ZTPOK). Przedmiotem badań były dwa projekty planowane na terenie Szczecina oraz Bydgoszczy. W obu przypadkach badania sondażowe zrealizowano wśród mieszkańców dzielnic, które rozpatrywane były jako warianty lokalizacyjne dla spalarni. Metodologia badawcza zakładała realizację b(...)
»

Jak zorganizować zarząd d(...)

14 listopada ubiegłego roku Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 200, poz. 1953). Jedną z głównych zmian wprowadzonych tą nowelizacją jest przekazanie samorządom pełnych kompetencji w zakresie gospodarowania majątkiem drogowym (mieści się w tym m.in. ustalanie wysokości stawek opłat za korzystanie z dróg) i odpowiedzialności za ten majątek. Andrzej Piłat sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury wystosował w tej sprawie list (...)
»