Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Gospodarka bioodpadami w (...)

Ogromnym wyzwaniem dla nowoczesnych społeczeństw jest zrozumienie powodów, dla których konieczne jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami. Istota zrównoważenia to balans między potrzebami a zasobami. Chodzi o maksymalne wykorzystanie wytworzonego przez człowieka produktu, również po jego wyeksploatowaniu, gdy stanie się odpadem. Jednym ze sposobów jest odzysk surowca w celu przygotowania go do ponownego użycia. Natomiast jeżeli okazuje się to niemożliwe lu(...)
»

Kość niezgody(...)

W ostatnich odcinkach przede wszystkim skupiałem się na tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, chcąc przybliżyć Czytelnikom ten – jakże ważny – dokument. Co prawda, rozważań na ten temat nie zakończyłem, ale dzisiaj chciałbym je na moment zarzucić, aby omówić problem zagrożenia dla wód azotanami, głównie pochodzenia rolniczego. Skąd ta nagła zmiana? Otóż właśnie teraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) wydali zarządzenia ustanawia(...)
»