Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mikro i małe biogazownie (...)

Pod pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego, które zostało zaimplementowane w 2015 roku przez Komisję Europejską, znajduje się odejście od gospodarki linearnej, gdzie ostatecznym etapem cyklu życia produktu jest jego utylizacja. Podejście to związane jest z dążeniem do działania w kompleksowym zakresie od kołyski do kołyski, czyli w sposób cykliczny. Powstające odpady w procesie produkcji nie mają być ostatnim ogniwem łańcucha produkcyjnego, ale mają być dalej wykorz(...)
»

Koncepcje technologiczne (...)

Współczesne zakłady, wdrażające innowacyjne technologie związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych, główny nacisk kładą na tzw. wzrost efektywności energetycznej, czyli na zwiększenie odzysku energii z tego typu odpadów. MBP należy do procesów, podczas których przy wykorzystaniu metod mechanicznych i biologicznych odpady są przygotowywane albo do odzysku, m.in. energii, albo do ostatecznego składowania. Ze względu na uwar(...)
»