Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lato pełne wyzwań(...)

Gdy rozpoczynał się czas wakacji i urlopów, w biurze Izby zastanawialiśmy się, czy w tym roku będzie spokojniej. Każdy z nas ma w pamięci niezwykle pracowite letnie miesiące ubiegłego roku z ustawą Prawo wodne i pracami nad ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Gdy wydawałoby się, że prawne tornado za nami, w czerwcu 2018 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono kolejną już wersję nowelizacji ustawy Prawo wodne. Mimo że projekt nie podlegał (...)
»

Drogownictwo miejskie w o(...)

W marcu 2005 r. mija 20 lat od uchwalenia przez Sejm PRL ustawy o drogach publicznych. Ustawy, która po wielu zmianach jest aktualna do dzisiaj, a sądząc po powolnym tempie prac nad nową ustawą, będzie aktualna zapewne jeszcze przez następnych kilka lat. Okres 20 lat pozwala na pewną ocenę zachodzących przeobrażeń i ich kierunków, a przede wszystkim zmian w samym drogownictwie. Zatem można dokonać próby zwrócenia uwagi na zasadnicze zmiany, szczególnie te, które zaszły w miastach(...)
»