Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona powietrza. Część (...)

W pewnych przypadkach powinno się podjąć dodatkowe czynności, które zmniejszą emisję najbardziej szkodliwych składników występujących w spalinach. Zaliczyć do nich można: tlenek węgla, tlenki siarki, tlenki azotu i pyły. Jeżeli spalane lub współspalane byłyby ponadto paliwa otrzymane z odpadów, to należy uwzględnić dodatkowo usuwanie chlorowodoru i dioksyn. Odpylanie Pył w spalinach powstaje w dużych ilościach przy spalaniu paliw stałych, które często zawi(...)
»

Sposób na poprawę efektyw(...)

  Jednym ze sposobów poprawy efektywności energetycznej jest wprowadzenie nowych taryf. Dokonująca się obecnie w Europie i na świecie rewolucja, polegająca na wprowadzeniu inteligentnych liczników energii elektrycznej i innych mediów, zaowocowała zrealizowaniem wielu projektów pilotażowych, mających na celu zbadanie zachowań odbiorców w zakresie zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu nowych taryf, zwanych taryfami dy(...)
»