Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

PPP w gospodarce odpadami(...)

Gospodarka odpadami to dziedzina szeroko uregulowana zarówno przez prawodawstwo wspólnotowe, jak i na poziomie wewnętrznego prawa polskiego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU nr 16, poz. 95) stanowi ona jedno z podstawowych zadań własnych gminy. Zarówno na poziomie wspólnotowym, jak i w regulacjach wewnątrzkrajowych występuje wyraźna tendencja do narzucania coraz surowszych wymogów dotyczących (...)
»

Zdezintegrowany system in(...)

Techniki i technologie stosowane dla gromadzenia i przetwarzania informacji pozwalają na tworzenie i korzystanie z systemów informatycznych, gromadzących i przetwarzających różnorodne dane. Mogą one dotyczyć stanu otaczającej przestrzeni, usytuowanych w niej budowli, urządzeń technicznych i innych obiektów, a także kondycji otaczającego środowiska. Wyobraźmy sobie, że oto stoimy na konkretnej ulicy, przy posesji. Wpisujemy adres, naciskamy na klawisz Ente(...)
»