Redakcyjne wydarzenia na GreenPower

wydany w Czysta Energia – 2013-5
  DRUKUJ

Po raz pierwszy na targach odbędzie się konferencja pt. „Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne”. Zaproszeni do udziału w niej właściciele gospodarstw agroturystycznych będą mogli uzyskać wiedzę o tym, jak poprawić rentowność gospodarstwa przez zamontowanie np. paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych do podgrzewania wody czy wskutek zainstalowania małych wiatraków oraz pompy ciepła. Gospodarstwo agroturystyczne, które będzie wykorzystywało energię z odnawialnych źródeł energii, zyska na atrakcyjności i stanie się doskonałym miejscem edukacji dla przyjeżdżających tam rodzin.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Zapraszam do udziału w Forum i Konferencji.

Urszula Wojciechowska

 

I Forum Fotowoltaika dla każdego

14 maja 2013 r.,  MTP, pawilon 8, salka konferencyjna

Regulacje dla OZE w świetle ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowe zastosowania systemów fotowoltaicznych

Słoneczna energia elektryczna osiąga grid parity

Instalacje fotowoltaiczne w inteligentnych miastach

Jak zbudować instalacje PV – krok po kroku, konieczne pozwolenia

Niemiecka polityka wsparcia – zmiany i wyzwania

Bankowe finansowanie inwestycji fotowoltaicznych

Ogniwa fotowoltaiczne współpracujące z koncentratorami – nowe rozwiązania

Innowacyjne rozwiązania w panelach BIPV

Instalacje prosumenckie opłacalne już dziś

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli firm – Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce w świetle najnowszych uwarunkowań prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samowystarczalne energetycznie gospodarstwo agroturystyczne

15 maja 2013 r., MTP, pawilon 8, salka konferencyjna

Agroturystyka – rola i znaczenie dla ekologicznej turystyki

Efektywność energetyczna w gospodarstwie agroturystycznym – innowacje, technologie
i przykłady zastosowań

Instalacja PV w gospodarstwie agroturystycznym – procedury prawne

Mikroinstalacja i mała instalacja OZE w gospodarstwie agroturystycznym w oparciu o przepisy obowiązujące i proponowane

Ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła w obiektach agroturystycznych i hotelowych

Możliwości inwestycji  i opłacalność instalacji wykorzystujących energię słońca w obiektach agroturystycznych – praktyczne aspekty

Możliwości kredytowania inwestycji  OZE przez Bank Ochrony Środowiska

Możliwości finansowania instalacji OZE ze środków PROW

Doświadczenia z wykorzystania kolektorów słonecznych i pompy ciepła w  gospodarstwie agroturystycznym w Dworku Łukowiskim – laureacie konkursu „Miejsce z Klimatem”

Prezentacje firmowe

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus