Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

100 lat dla Śremu(...)

Pierwsze wzmianki dotyczące zaopatrzenia mieszkańców Śremu w wodę sięgają połowy XIX w. Rozwój Śremu i zwiększanie się liczby jego mieszkańców sprawił, że w okresie tym zaopatrzenie miasta w wodę było jednym z podstawowych problemów. W 1856 r. udostępniono pierwszą studnię publiczną. (...)
»

Ecodesign opakowań z twor(...)

Cykl „Zrównoważone opakowanie”   Ecodesign opakowań z tworzyw sztucznych Jak projektować, żeby recyklingować? Tworzywa sztuczne są najszerszą grupą materiałową, najbardziej różnorodną, a przez to – najtrudniejszą w przetwarzaniu. Ekoprojektowanie (ang. ecodesign) oznacza włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu1. Ekoprojektowanie opakowań w całym cyklu życia dotyczy wydobycia s(...)
»