Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Szanse i wyzwania polskie(...)

    W związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE Ministerstwo Środowiska deklaruje, że zadba o ekologiczny wymiar prezydencji. Wśród wyznaczonych priorytetów znajdują się m.in. racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych, zapobieganie zmianom klimatu oraz wypracowanie nowego porozumienia zastępującego protokół z Kioto. Czy mamy szanse sprostać postawionym sobie wyzwaniom? Jakie jeszcze kwestie powinny zosta(...)
»

Płyny myjące z obróbki po(...)

Obróbka powierzchniowa metali obejmuje toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie i końcowe mycie detali. Podczas tych procesów powstają odpady w postaci wiórów stalowych i metali kolorowych, a także zużyty olej hydrauliczny i maszynowy. W czasie mycia detali, roztworem wody z preparatem myjącym, powstają odpady w postaci wodnych cieczy myjących. (...)
»