Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zastosowanie pługoukładac(...)

Pomysł wykorzystania pługa jako urządzenia do układania sieci podziemnych zrodził się w 1912 r. w Stanach Zjednoczonych. Firma S & T Telephone Cooperative Association jako pierwsza na świecie podjęła się przeprowadzenia podziemnych linii telefonicznych na terenach typowo rolniczych i bardzo słabo zaludnionych stanów Kansas i Kolorado (1,3 osoby na milę kwadratową). W początkowej fazie realizacji projektu do prowadzenia prac wykorzystywano zwykłe pługi i ciągniki rolnicze napędzan(...)
»

Oczyszczanie wody i ściek(...)

Redakcja „Przeglądu Komunalnego”, przy współpracy z firmą Kemipol, zaprasza do wspólnego redagowania cyklu poświęconego problemom oczyszczania wody i ścieków. Zamierzeniem naszym jest prezentacja ciekawych rozwiązań technologicznych. (red.) Wejście Polski do Unii Europejskiej to duża szansa dla ekologów. Ich zamierzenia i ambicje, wyrosłe na gruncie dbałości o środowisko, w którym żyjemy, mają teraz odzwierciedlenie w normach prawnych. Ponieważ każdy będz(...)
»