Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Na rynku(...)

Nagrodzony Hobas Energy Globe Award 2013 – taką nagrodę 15 maja br. w siedzibie Wydziału Handlowego Ambasady Republiki Austrii w Warszawie odebrali przedstawiciele firmy Hobas. Wyróżnienie przyznano firmie za jej udział w realizacji projektu modernizacji oczyszczalni ścieków „Czajka”. Przedsiębiorstwo Hobas otrzymało zlecenie bezwykopowego wykonania odcinka kanalizacji w warszawskiej oczyszczalni. Zadanie było o tyle trudne, że obejmowało położenie pod stolicą rur o(...)
»

Regulacje opakowaniowe (...)

Wśród odpadów komunalnych coraz większym problemem stają się zużyte opakowania. Ich ilość rośnie proporcjonalnie do zamożności społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego. Jest to związane zarówno z szybko dokonującym się postępem w technice opakowań, w transporcie towarów i opakowań detalicznych, jak i z marketingową rolą efektownych, przyciągając(...)
»