Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązkowa procedura(...)

Czy administrator danych ma obowiązek opracować procedurę określającą sposób postępowania z kluczami do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane osobowe? Tak, gdyż taka procedura jest niezbędna, aby właściwie zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Każdy podmiot przetwarzający dane (tzw. administrator danych) jest obowiązany zastosować takie środki techniczne i organizacyjne, któ(...)
»

Pomagajmy Ziemi – codzien(...)

Środowisko możemy i musimy chronić codziennie, bo to niezbędne dla zachowania dobrego stanu naszego zdrowia i życia. Najlepszą do tego drogą jest formuła rozwoju zrównoważonego, która w praktyce oznacza codzienną troskę o środowisko, ponieważ to suma naszych, nieraz drobnych działań da wielki efekt. Jak zatem chronić środowisko na co dzień? „Katalog” takich działań jest obszerny i znaleźć go można na stronie (...)
»