Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zabezpieczyć się prze(...)

Organizację ochrony przeciwpożarowej w Rzeczypospolitej Polskiej określają przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej. Zgodnie z ustawową definicją, ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową bądź innym miejscowym zagrożeniem poprzez zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się poż(...)
»