Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowelizacja ustawy o zuży(...)

Znowelizowana ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przybliży polski akt prawny do unijnej dyrektywy. W ten sposób zostanie dokonana pełna transpozycja unijnego prawa na gruncie krajowym. Celem prowadzonej nowelizacji jest wprowadzenie niezbędnych zmian do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym1, a przede wszystkim pełna transpozycja dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego(...)
»

Przegląd prawa (...)

  Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»