Wszystkie artykuły w kategorii: "Opinie"

Polecane artykuły:

Z unijnego podwórka(...)

Przyjazna ocena środowiskowa By ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie wywierają na środowisko projekty budowlane, 29 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała dyrektywę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko. Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko je(...)
»

Jak rozliczyć pieniądze u(...)

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie oraz podpisanie umowy na realizację projektu to jedynie połowa sukcesu na długiej drodze do zrealizowania inwestycji finansowanej z pieniędzy unijnych. Kolejny etap stanowi poprawne rozliczenie środków otrzymanych z Unii Europejskiej. Już samo poprawne sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu z UE oraz wypełnienie niezbędnych załączników stanowi dla większości przedsiębiorców nie lada wyczyn. Przeczyta(...)
»