Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o partners(...)

W serwisie internetowym PIGO (www.pigo.org.pl) opublikowany został od dawna oczekiwany projekt ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP). Dokument ten, zanim trafi do zatwierdzenia przez Radę Ministrów i dalej do sejmu, będzie przedmiotem konsultacji międzyresortowych i społecznych. W programie działań programowych Polskiej Izby Gospodarki Odpadami partnerstwo publiczno-prywatne stanowi jedno z naczelnych, niejako sztandarowych haseł, gdyż uznajemy, że dla stworzenia dobrych rozwiązań (...)
»

Obowiązkowy plan SEAP(...)

  Doradcy energetyczni w Europie i Polsce coraz śmielej wykraczają poza tradycyjny horyzont ich działalności. Wyspecjalizowali się w audycie energetycznym budynków, urządzeń i technologii, tworzeniu studiów wykonalności dla projektów energooszczędnych oraz wsparciu inwestorów w poszukiwaniu środków na ich realizację. Włączają się w nurt zrównoważonego planowania zaopatrzenia i zużycia energii w miastach. (...)
»