Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Selektywna zbiórka odpadó(...)

Selektywna zbiórka jest jednym z priorytetów gospodarki odpadami. Surowce zebrane w ten sposób charakteryzują się dobrą jakością, wymaganą w procesach recyklingu. W Polsce poziom selektywnie zebranych odpadów wciąż nie przekracza 10% ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych. Ze względu na fakt, że do 2020 r. aż 50% masy podstawowych surowców zawartych w odpadach powinno być ponownie użytych lub poddanych recyklingowi, konieczny jest dy(...)
»

Nadchodzi wodna rewolucja(...)

Nowe Prawo wodne ma zacząć obowiązywać od lipca. Całkowicie ma się zmienić struktura organizacyjna gospodarki wodnej. Spodziewać się należy sporych podwyżek, ale czy aby na pewno? Bardzo długo trzeba było czekać na ostateczny kształt rządowego projektu nowego Prawa wodnego. Pierwotnie zapowiadano, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od początku 2017 r. Z tego jednak nic nie wyszło, mimo że przyjęcie tych regulacji stanowiło jeden z warunków ex ante uruchomienia 3,5 (...)
»