Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O gdańskiej edukacji(...)

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna jest spółką zarządzającą infrastrukturą wod-kan w Gdańsku, powołaną przez miasto w 2004 r. Działania edukacyjne są podejmowane na bazie przyjętego Programu Edukacji Ekologicznej „Bliżej Źródeł”, realizowanego jako element wdrożonej w 2012 r. strategii CSR. Spółka podejmuje cykliczne działania edukacyjne – projekty i konkursy adresowane do różnych środowisk i grup wiekowych. (...)
»

Żadnych złudzeń, żadnego (...)

Gatunek ludzki od swoich prapoczątków oddziałuje na otaczającą przyrodę. Im bardziej byliśmy liczni i „cywilizowani”, tym bardziej to oddziaływanie się nasilało. W połowie ubiegłego wieku rozpoczął się wielki, ogólnoświatowy ruch, zaniepokojony niszczeniem Ziemi przez człowieka. Zaczęły powstawać grupy i organizacje ekologiczne, a partie zielonych – na szczeblu lokalnym i ogólnokrajowym (tak jak w Niemczech) – dochodzić do władzy. Naukowcy coraz (...)
»