Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zbiórka odpadów niebezpie(...)

Związek gmin „Dolina Redy i Chylonki” od 1999 r. realizuje na swoim terenie zbiórkę odpadów niebezpiecznych. Początkowo zbiórka miała charakter pilotażowy i obejmowała tylko fragment jednej z dzielnic Gdyni. Jednocześnie przez Arcadis Ekokonrem z Wrocławia opracowywany był „Projekt wykonawczy postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, placówek usługowych, handlowych i małej produkcji”, przyjęty do real(...)
»

Rola i wyzwania stojące p(...)

Przyjęta polityka transportowa państwa (Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej: Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju. Warszawa 2001) czy miasta (np. Uchwała nr XXIII/269/III/99 Rady Miejskiej Poznania z 18 listopada 1999 r. w sprawie przyjęcia i wdrażania polityki transportowej Poznania) lub - w przypadku jej braku - ogólne racjonalne zasady polityki zrównoważonego rozwoju, a także bliska perspektywa integracji europejskiej, stawiają przed śr(...)
»