Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jakość i gwarancja(...)

W styczniu br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie w sprawie opracowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu dokumentu dotyczącego paliw alternatywnych dla przemysłu cementowego, produkowanych na bazie sortowanych odpadów komunalnych. Polska Izba Gospodarki Odpadami przygotowała swoją opinię w tej sprawie. Przemysł cementowy jest dzisiaj optymalnym odbiorcą paliw z odpadów, gdyż dysponuje najlepszymi warunkami procesowymi ze wszystkich p(...)
»

Drzewa o ozdobnej korze(...)

Mimo że tracą jesienią liście, nie przestają być interesującym elementem kompozycji. Warto więc wykorzystywać je do dekoracji przestrzeni miejskiej. Obfita i co sezon rozszerzana oferta szkółkarska spowodowała, że projektując obsadzenia przestrzeni miejskiej, nie musimy ograniczać się do podstawowych, stosowanych od dawna gatunków roślin. Ostatnie lata przyniosły też większą troskę o wygląd przestrzeni publicznej, a co za tym idzie – zmianę podejścia do zi(...)
»