Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odwadnianie olejów silnik(...)

Konieczność usuwania wody z fazy olejowej pojawia się często w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i utylizacją olejów, włączając wydobycie ropy naftowej (odsalanie) i usuwanie wody z produktów gotowych. Oprócz przemysłu petrochemicznego, problem usuwania wody z produktów olejowych występuje także w przemyśle zajmującym się przerobem tłuszczów. Jedną z pierwszych operacji w czasie przetwarzania fazy olejowej jest usuwanie wody. Poza obniżeniem parametrów fizykochemicznyc(...)
»

Informatyzacja gospodarki(...)

Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian. Pierwszej fali, czyli rewolucji agrarnej, potrzeba było tysięcy lat do całkowitego wyczerpania. Druga fala – tworzenie się cywilizacji przemysłowej – trwała już tylko 300 lat. Obecnie możemy obserwować kolejną rewolucję: rozwój społeczeństwa informacyjnego kosztem zanikającego społeczeństwa industrialnego. Technologie mikroprocesorowe i powstanie sieci łączności komputerowej, będące kamieniem milowym tej rewolucji, powodują przemiany(...)
»