Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

JEREMIE jest atrakcyjny d(...)

Dlaczego zainteresowała Państwa inicjatywa JEREMIE? Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zainteresował się inicjatywą JEREMIE z uwagi na możliwość rozwinięcia działalności poręczeniowej pod kątem dotarcia do większej liczby MŚP w Wielkopolsce. Reporęczenie w ramach inicjatywy JEREMIE dawało również możliwość obniżenia opłat prowizyjnych za pojedyncze poręczenie, co mogło przełożyć się na przy(...)
»

Morska energetyka wiatrow(...)

Międzynarodowa konferencja pt. „Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej”, zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową (AHK) i Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) przy współpracy z Morskim Centrum Eko-Energii i Eko-Sytemu MORCEKO, odbyła się 12 września w Sopocie. Konferencja została zorganizowana przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Niemiec w Gdańsku. Wzięło w niej udzia(...)
»