Kwalifikacja substratów – produkty czy odpady?

wydany w Czysta Energia – 2013-3
  DRUKUJ

Jest to biomasa, która w procesie wytwarzania została celowo przeznaczona do dalszej przeróbki na biogaz i nie posiada cech gorszych od produktu wyjściowego. Natomiast materiał, który nie powstał celowo w procesie produkcji, nazywamy pozostałością procesu produkcyjnego, którą mogą stanowić odpady lub nie1. Pozostałość pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jest przefermentowaną formą naturalnego nawozu rolniczego, wzbogaconą o składniki rolniczej biomasy, pochodzącej z celowej produkcji w ramach wykorzystania energetycznego. Jest to więc produkt w myśl Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 2006/12/WE (Dz. Urz. L114 z 27 kwietnia 2006 r.).

 
Ważna właściwa definicja
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus