Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Tak, ale… później(...)

„Znacie to? – Znamy! – No to posłuchajcie.” – Ten cytat z „Pana Jowialskiego” ułatwia „zagajenie” felietonu o tym, z czym niejednokrotnie się spotykamy, ale o czym i tak warto opowiedzieć. Choćby dlatego, że teraz dotyczy to interesującej nas dziedziny. Ogólnie ileż to już razy władze różnych szczebli i kompetencji deklarowały, że są jak najbardziej za czymś, ale ze względu na „uwarun(...)
»

„Jedynie słuszny” model s(...)

Wraz z początkiem roku światło dzienne ujrzał dokument „Założenia do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony” i na wstępie chciałbym podkreślić, że widzę konieczność funkcjonowania takiego rozporządzenia. Swoboda, z jaką samorządy podeszły do problemu odpadowego, a szczególnie do tego, co jest selektywną zbiórką odpadów, wymaga regulacji centralnej, aby sk(...)
»