Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Dobra poglądowa lekcja(...)

Mapa „Energia odnawialna Polska 2001 - zasoby i wykorzystanie”, która powstała w Wydawnictwie GEA s.c. to pierwsza tego rodzaju mapa. Za pomocą znaków graficznych: autorki i pomysłodawczynie – Elżbieta Tokarska i Małgorzata Kościelska-Chmurko – przedstawiły na mapie Polski istniejące instalacje energii odnawialnej - elektrownie wodne, kotły grze(...)
»

Zmiany w przepisach dotyc(...)

W styczniu 2003 r. weszła w życie ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji¹. Nowa ustawa ma na celu harmonizację systemu normalizacji w Polsce z systemem normalizacji, funkcjonującym w Unii Europejskiej. Podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma, przyjęta na zasadzie konsensu i zatwierdzona przez Polski Komitet Normalizacyjny. W normie ustala się zasady, wytyczne lub charakterystyki, odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników i zmierzające do uzyskania opty(...)
»