Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Kompleksowy recykling poj(...)

Rozwój technologiczny i wzrost zapotrzebowania na różne metale wymaga innego podejścia do współczesnego recyklingu. Obecnie musi być to proces odpowiednio przygotowany, oparty o bardzo dobre zarządzanie. W coraz szybszym tempie wyczerpują się naturalne złoża surowców mineralnych. Można to zauważyć na całym globie, a szczególnie w Europie. Siłą napędową współczesnego przemysłu jest podaż surowców, co staje się coraz większym wyzwaniem dla naszego kontynentu, który je(...)
»

Budujący czynnik(...)

Transgraniczny program unijny Litwa – Polska – Rosja po kilku latach od ogłoszenia nabiera realnych kształtów. Powodem opóźnień w jego realizacji jest prawdopodobnie brak konsultacji pomiędzy zainteresowanymi stronami, a być może także niedopowiedzenia we wzajemnych relacjach. Są jednak obszary, które mogą odegrać rolę czynnika budującego wzajemne pozytywne postrzeganie, a jest nim np. ochrona środowiska czy raczej zrównoważony rozwój obszar&oacu(...)
»