Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O biogazie na konferencji(...)

O biogazie na konferencji Progress Group Ósma już konferencja „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która odbyła się w Warszawie 27 marca br., uzmysłowiła jej uczestnikom, co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i dała odpowiedź na pytanie, czy biogazownie są w stanie się rozwijać. W spotkaniu uczestniczyło 90 osób, w tym przedstawicie samorządów lo(...)
»

Wyzwanie dla gospodarki o(...)

Ramowa dyrektywa odpadowa Podstawowe zasady gospodarowania odpadami zostały określone dyrektywą Rady 75/442/EWG z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów, zmienioną w 1991 r. dyrektywą Rady 91/156/EWG. Jednak Komisja Europejska postanowiła ją znowelizować w ramach prac nad strategią tematyczną w sprawie zapobiegania powstawaniu i recyklingu odpadów. Pierwszy projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady skierowany został do konsultacji w październiku ubiegłego roku. Swoje(...)
»