Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problematyka odorów w pr(...)

Problematyka uciążliwości zapachowej w znacznej mierze związana jest z obiektami gospodarki komunalnej, w tym w sektorze wodno-ściekowym1-4. Na obiekty gospodarki ściekowej składają się systemy kanalizacyjne, sieciowe pompownie ścieków, punkty zlewne ścieków dowożonych, oczyszczalnie ścieków i obiekty gospodarki osadowej. Oddziaływanie zapachowe tego typu instalacji może być bardzo zróżnicowane, a wielkość emisji odorantów uzależniona jest od wielu czynników3, 5. Źródłem(...)
»

Czym będziemy ogrzewać mi(...)

Szybko rosnące ceny gazu ziemnego, gazu płynnego (propanu-butanu) oraz oleju opałowego stymulują nawrót do paliw stałych, co doskonale dokumentują m.in. ostatnie lata w ogrzewaniu mieszkaniowym i obiektów użyteczności publicznej na terenie Polski i Niemiec. Stan techniki i technologii Widząc te tendencje, polskie górnictwo węglowe podjęło kosztowne działania nad wytwarzaniem ekologicznego, niskosiarkowego paliwa, zawierającego do 9% mas. wilgoci, a popiołu poniżej 10% (...)
»