Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Możliwości współspalania (...)

Przemysł cementowy ma możliwości termicznego unieszkodliwiania odpadów w sposób ekologicznie czysty oraz atrakcyjny pod względem ekonomicznym dla społeczeństwa, gdyż instalacje potrzebne do utylizacji odpadów już istnieją. Dotychczasowa polityka przemysłu cementowego, polegająca na propagowaniu wiedzy o uwarunkowaniach procesu produkcji klinkieru cementowego, a tym samym technicznych możliwościach przemysłu w zakresie termicznego przekształcania odpadów, otwarta, rzeczowa dysku(...)
»

Przywrócić elementarną lo(...)

Z Tomaszem Podgajniakiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Piotr Strzyżyński Jakie są wyniki konsultacji dotyczących „Koncepcji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce”? Wydaje się, że przygotowaliśmy dokument zbyt syntetyczny. Potrzeba przygotowania Koncepcji wynikała z informacji, jakie zebraliśmy w trakcie opracowywania sprawozdania z realizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. Zebrane dane są zatrważające - zaprojektowany(...)
»