Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poszukiwanie motywacji do(...)

Poszukując przyczyn wciąż niskiego zaangażowania mieszkańców miast i wsi w domową segregację odpadów komunalnych, warto czasem uciec się do wiedzy z dziedziny psychologii lub do… treści kryminałów. To w poczytnych kryminałach dzielny komisarz zaczyna dochodzenie od poszukiwania motywów zbrodni. W edukacji również warto szukać odpowiedzi na pytanie o to, co stanowi psychologiczny motyw „przestępstwa” wobec środowiska, jakim jest zaniechanie segr(...)
»

O powszechny i spójny sys(...)

Przyśpieszenie procesu planowania oraz działań organizacyjnych staje się istotnym warunkiem realizacji celów w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii założonych w polityce ekologicznej i energetycznej państwa. Z dostępnych publikacji opracowań planistycznych wyłania się następujący obraz: na poziomie centralnym funkcjonuje „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” oraz pozostające w różnym stopniu zaawansowania programy rozwoju po(...)
»