Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aspekty ochrony środowisk(...)

Eugeniusz Sroczan Społeczeństwa krajów, które aktywnie rozwijają zastosowania elektronicznych środków komunikacji do zarządzania i wymiany informacji (w urzędach, handlu czy bankowości), nazywa się społeczeństwem informacyjnym. Polska również uczestniczy w tym procesie. W ramach zrównoważonego rozwoju krajów europejskich opracowano program eEurope, który został scharakteryzowany z uwzględnieniem obecności tematyki ochrony środowiska i wykorzystania Internetu. (...)
»

Posortować, sprasować, ro(...)

Wzrost prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów powoduje, że belownice, rozdrabniarki i kruszarki stają się nieodzownym elementem wyposażenia zakładów komunalnych, zarówno tych małych, jak i dużych. Natomiast linie sortownicze i recyklingowe zakłada się w większych zakładach, gdzie jest przetwarzana większa ilość odpadów. Rynek urządzeń do przetwarzania jest dość duży i ciągle pojawiają się na nim nowe firmy, co zwiększa konkurencyjność. Prezentowane poniżej zestawienie przedstawia podmioty mając(...)
»