Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dotacje dla rolników(...)

W gospodarstwach rolnych, specjalizujących się w hodowli i produkcji zwierzęcej, powstaje rocznie ponad 140 mln ton odchodów. Do gleby, wód powierzchniowych i podziemnych przenikają ogromne ilości szkodliwych substancji, ok. 450 tys. ton azotu i 255 tys. ton fosforu. Zanieczyszczenia te stanowią poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego w Polsce. Prawidłowo magazynowane odchody zwierzęce stanowią cenny surowiec nawozowy, zaś niewłaściwie przechowywane są odpadem bardzo niebez(...)
»

Listy do Redakcji(...)

W numerze 09/2005 „Recyklingu” ukazał się artykuł Pana Krzysztofa Kawczyńskiego z Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku pt. „Niekorzystne prognozy. Zagrożenia realizacji ustawowych celów w zakresie odzysku i recyklingu w najbliższych latach” (s. 26-28). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o niepublikowanie w państwa miesięczniku obraźliwych zwrotów, stosowanych przez Pana Krzysztofa Kawczyńskiego, skierowanych przeciwko MSP. Pan ten określa małe przedsi(...)
»