Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Miastom zabrakło energii?(...)

W ciągu czterech miesięcy od ogłoszenia naboru przez NFOŚiGW tylko osiem samorządów złożyło wnioski w ramach programu Prosument. Wśród nich nie ma ani jednego dużego miasta! Dlaczego tylko małe gminy wiejskie chcą brać udział w programie? Prosument to program, w ramach którego NFOŚiGW przyznaje dotacje na zakup i montaż mikroinstalacji OZE. Samorządy mogą pośredniczyć w uzyskaniu dofinansowania dla mieszkańców, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Pomimo, że dot(...)
»

Co puszczamy z dymem?(...)

Spalanie jest reakcją chemiczną przebiegającą między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem. Człowiek wykorzystuje to zjawisko w rozmaitych dziedzinach życia – motoryzacji, lotnictwie, energetyce, hutnictwie itp. Bez spalania paliwa nasze mieszkania byłyby zimne, a co za tym idzie – życie stałoby się co najmniej skomplikowane. Ujemną stroną procesu spalania jest zanieczyszczenie środowiska związkami chemicznymi, które wraz z dymem przedostają się do at(...)
»