Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co w branży piszczy?(...)

Stronniczy przegląd prasy Po artykule S. Wikariaka z 12 sierpnia br. pt. „Jeśli bez umowy, to bez przetargów” serwer ,,Rzeczpospolitej’’ zapchał się. Gminni biznesmeni pytali, jak to zrobić, a przedsiębiorcy wyrażali niepokój, że zamknie to przed nimi gminne rynki. W artykule zreferowano wyrok NSA, w którym argumentowano, że jeśli gmina powołuje spółkę celową i nie zawiera z nią umowy celem transferu środków z budżetu, to nie musi zlecać jej usług(...)
»

Wiele płaszczyzn recyklin(...)

Wiele płaszczyzn recyklingu W ramach tegorocznego Forum Recyklingu poruszono tematy związane z gospodarką odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz z sektorami recyklingu pojazdów i obrotu złomem. Organizatorem tego trzydniowego seminarium (27-29 października 2015 r.) była redakcja czasopisma „Recykling” wraz z MTP Poznań. Czy selektywna zbiórka w gminach służy zbieraniu odpadó(...)
»