Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczanie wód osadowyc(...)

Usuwanie ze ścieków związków biogennych, czyli azotowych i fosforowych, jest od wielu lat obiektem zainteresowania zarówno badaczy, jak i praktyków. Uregulowania prawne, a w szczególności te obowiązujące od 2006 r. spowodowały, że konieczne stało się znalezienie skutecznych metod usuwania związków biogennych ze ścieków metodami innymi niż tylko konwencjonalne systemy nitryfikacji-denitryfikacji. (...)
»

Standardy w selektywnej z(...)

Anna Specht-Schampera, radca prawny/partner, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. Mocą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lutego 2015 r., upoważniono ministra środowiska do wydania rozporządzenia, określającego m.in. szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz warunków spełnienia tego wymogu. W delegacji zawartej w art. 4a u(...)
»