Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

E-odpady? Rewolucja cyfro(...)

Nowoczesne urzędy, uproszczenie obiegu informacji, masowe wykorzystanie Internetu – to święty Graal kolejnych ekip reformujących polską biurokrację.   Cały świat informatyzuje się. Polska też – powstało nawet specjalne ministerstwo do spraw informatyzacji. Jego głównym zadaniem ma być informatyzacja szeroko rozumianej administracji państwowej, nastawionej głównie na obsługę ludności. Opublikowany niedawno raport (...)
»

Polskie ciepłownictwo kom(...)

Polska zakończyła etap negocjacji z UE, a zatem po dokonaniu jedno - i dwustronnego przeglądu prawa i po ustaleniu okresów dostosowawczych można by założyć, że systemy prawne są zgodne. Zdając sobie jednak sprawę z szeregu cech unijnego systemu oraz wiedząc o bogactwie polskich przepisów prawa dotyczących ciepłownictwa - doświadczając niestety zbyt często ich wad - trzeba założyć potrzebę wielu zmian w polskim prawie. Polska prowadziła negocjacje w 29 obszarach, z których co najmniej (...)
»