Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Z globalnej perspektywy(...)

Europejska Agencja ds. Środowiska (European Environment Agency – EEA) opublikowała kolejny raport o zmianie klimatu na terenie Europy1. Najbardziej wyraźne przemiany zachodzą na Arktyce, terenach górskich, nadmorskich oraz w obszarze śródziemnomorskim (w Hiszpanii, we Włoszech, na Bałkanach, w Grecji oraz Turcji). W Europie wyróżniono pięć rejonów, w których zmiany klimatu powodują różne następstwa. Tu wymienione zost(...)
»

Opłata infrastrukturalna (...)

Sięgając do przepisów projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, a konkretnie do regulacji dotyczących nowych mechanizmów współfinansowania przez właścicieli nieruchomości inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez gminę,  można się zorientować, że mają one ogromne znaczenie w kontekście inwestycji sieciowych na nowo zurbanizowanych terenach.  Jak zostało już wielokrotnie powiedziane i napisane, ewentualne wejście w życie Kodeksu urbanistyczn(...)
»