Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odpadowa konkluzja(...)

Właśnie mija kolejny rok eksperymentów w dziedzinie gospodarki odpadami, przeprowadzanych tym razem przez nowy rząd i Parlament. Przy tak głębokich zmianach teoretycznie winna zmienić się również polityka w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, zgodnie z przyjętymi zasadami i wytyczonymi celami Unii Europejskiej. Niestety, wypracowane w poprzedniej kadencji nowelizacje ustaw zostały po kosmetycznych (...)
»

Kto zostanie Liderem?(...)

Zbliża się termin rozstrzygnięcia 13. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. Rada Programowa zakwalifikowała do ostatniego etapu oceny 23 jednostki – spośród 80 zgłoszonych. Przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego zaprezentowały innowacyjne rozwiązania służące m.in. ograniczeniu zużycia wody i surowców naturalnych oraz ilości odpadów, likwidacji emisji zanieczyszczeń, rekultywacji i rewitalizacji terenó(...)
»