Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regiony wiedzą najlepiej(...)

Miejsce województwa lubuskiego w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007-2013 Działania zmierzające do realizacji wizji rozwojowej Polski nie powinny odbywać się zgodnie ze zmieniającym się cyklem politycznym. Nie należy myśleć w kategorii „od wyborów do wyborów”, ale w perspektywie obejmującej okres kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Tylko takie podejście może przyczynić się do wprowadzenia skutecznych zmian społecznych i gospodarczych w Polsce. Narodowy Plan Rozwoj(...)
»

Współspalanie osadów ście(...)

Od lat stosowane są różne technologie zagospodarowywania osadów, z których podstawową jest ich odwadnianie. Popularne jest też suszenie, kompostowanie i spalanie osadów, ograniczone jednak przez wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. W związku z tym najczęstszą metodą ich zagospodarowania pozostaje składowanie. Dlatego, biorąc pod uwagę podobieństwo komunalnych osadów ściekowych do innych materiałów organicznych, charakteryzowanych jako biomasa, zaczęto poszukiwać rozwiąza(...)
»