Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność, ekologia, ek(...)

Miniony rok był czasem organizacji szczytów klimatyczny, energetyczny), ale był również „szczytowym” w pod względem przeprowadzonych konferencji i debat. W ramach realizowanego przez Procesy Inwestycyjne Projektu „Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce. E3 – Efektywność, Ekologia, Ekonomia”, odbyły się trzy ważne spotkania: dwa seminaria „Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii w świetle zrówno(...)
»

Czy to już czas dla fotow(...)

  Powodem gwałtownego rozwoju instalacji fotowoltaicznych jest sprzyjający system wsparcia, obowiązujący w niektórych krajach.  Przykład stanowi Republika Federalna Niemiec, gdzie, dzięki wysokiej gwarantowanej cenie zakupu energii wytworzonej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych, przyrost mocy zainstalowanej w tego rodzaju źródłach wyniósł w latach 2010-2011 ok. 15 GW, natomiast łączna moc zainstalowana w elektrowniach słonecznyc(...)
»