Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Obowiązki wynikające z no(...)

Zadania własne gmin z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowane są z reguły przez spółki kapitałowe z wyłącznym bądź większościowym udziałem gminy. Wprawdzie zadania z tego wycinka gospodarki komunalnej są wykonywane również poprzez inne jednostki organizacyjne, mające status przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu Ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (np. przez zakłady budżeto(...)
»

O wodzie w Dniu Wody(...)

„Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa” – to słowa Talesa z Miletu. Mimo że wypowiedziane przed naszą erą, nie straciły na aktualności. Jaka jednak ta woda powinna być? Określa to nowe rozporządzenie, na które branża czekała kilka lat. Podpisano je 29 marca br. Rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wprowadza wiele istotnych zmian w dotychczasowej praktyce. Naprzeciw wynikającym z tego faktu problemom wysz(...)
»