Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Współwłasność nieruchomoś(...)

W przypadku usuwania drzew, będących we władaniu zarządu spółdzielni mieszkaniowych, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli jej nie ma, usunięcie drzew z terenów spółdzielni mieszkaniowych może być bardzo trudne i uniemożliwiać dalsze skuteczne prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie. Właściwe gospodarowanie drzewami wchodzącymi w skład zieleni miejskiej wymaga zachowania dużej rozwagi zarówno ze str(...)
»

Minimum wydatków przy mak(...)

  Szkoda, że na dostosowanie się do nowego systemu gminy będą miały 18 miesięcy zamiast 12. Rok to, moim zdaniem, zupełnie wystarczający okres, przy sprawnym działaniu urzędników. Niestety, jestem sceptyczny co do umiejętności zarządzania tą municypalną dziedziną przez dużą część urzędów gmin. Od dłuższego czasu urzędy gmin wiedziały o wytycznych UE, którym trzeba będzie sprostać, jednak duża ich część odnosiła się do tego problemu zachowawczo ((...)
»