Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Do kanalizacji deszczowej(...)

W powszechnym odczuciu społecznym odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej winno być, tak jak do tej pory, za „darmo”. Deszcz bowiem jest „darem bożym” i właściciele nieruchomości nie mają na niego wpływu. I to się zgadza, lecz dla gmin posiadających kanalizację deszczową nie ulega wątpliwości, że koszty związane z jej utrzymaniem są nieuniknione. Ich wielkość różni się w zale(...)
»

Blaski i cienie gospodark(...)

Blaski i cienie gospodarki odpadami   O rozszerzonej odpowiedzialności producenta, problemach w budowaniu efektywnego systemu gospodarki odpadami oraz o coraz ambitniejszych planach Komisji Europejskiej odnośnie projektów przepisów okołoodpadowych wypowiadano się podczas IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami w Polsce – SOSEXPO.   Uczestnikami Forum (w dniach 4-5 lutego br.) byli reprezentanci administr(...)
»