Polska – nowy ośrodek produkcji biopaliw

wydany w Czysta Energia – 2013-11
  DRUKUJ

Specjaliści z całej Europy, zajmujący się problematyką biopaliw, spotkali się w dniach 9-10 października br. w Poznaniu podczas konferencji „Future of biofuels – policy, environment and technology”. Dyskutowano na temat perspektyw dla Polski, związanych z jej geostrategicznym położeniem, a także warunkami klimatycznymi, sprzyjającymi uprawie roślin energetycznych.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Konsorcjum, składające się z polskich oraz niemieckich firm działających w branży biopaliw, a także wybranych partnerów technologicznych, wydało oświadczenie o współpracy w celu opracowania oraz wdrożenia zrównoważonego łańcucha upraw bioenergetycznych w Polsce – pierwszego tego typu przedsięwzięcia w tej części Europy. Inicjatywa jest częścią szeroko zakrojonych działań na rzecz wspierania ekozbalansowanego rozwoju przemysłu lotniczego.

Polski sektor rolniczy ma ogromne szanse, aby stać się źródłem zrównoważonej produkcji surowca wykorzystywanego do wytwarzania biopaliw. Głównym bodźcem jest ciągle rosnące zapotrzebowanie na biopaliwo lotnicze z Azji oraz Europy. Ponadto biopaliwa lotnicze odegrają kluczową rolę w zredukowaniu emisji CO2 podczas lotów komercyjnych.

Konsorcjum zobowiązuje się do kierowania łańcuchem produkcji w taki sposób, aby działania te przyniosły Polsce jak największe korzyści. Głównym zadaniem jest przekształcenie lnianki siewnej w biopaliwo lotnicze nowej generacji, produkowane na wystarczająco dużą skalę, aby zaspokoić popyt wygenerowany przez europejskie i międzynarodowe rynki paliwa lotniczego i produktów specjalistycznych.

Partnerzy strategiczni będą stosować najlepsze światowe rozwiązania technologiczne, aby sprostać specyficznym warunkom panującym w Polsce, zarówno w zakresie agronomii, jak i logistyki. Aby spełnić wymogi technologiczne oraz ograniczyć koszty, partnerzy wybrali niemiecki proces konwersji i rafinacji jako sposób produkcji alternatywnego biopaliwa do silników odrzutowych.

Największe wyzwanie związane z wykorzystaniem biopaliwa w komercyjnych lotach to przede wszystkim różnica w cenie tradycyjnego paliwa lotniczego i biopaliwa. Aby ceny biopaliwa lotniczego stały się konkurencyjne, niezbędne jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań przy jego produkcji.

Głównym celem jest wprowadzenie alternatywnych paliw lotniczych w ramach lotnictwa komercyjnego (20 000 ton do 2016 r. i stopniowy wzrost do 100 000 w 2018 r.), a także wspólna realizacja planów stworzenia centrum produkcji tych biopaliw.

Zważywszy na strategiczne położenie, Polska jest dobrze przygotowana do odegrania roli wiodącego centrum produkcji oraz przetwórstwa biomasy uprawianej i dostarczanej z terenu Polski, a także z Rumunii, Ukrainy, Rosji oraz Bułgarii. Budowa lokalnej sieci zrównoważonych dostaw biomasy dla przemysłu paliwa lotniczego zapewni bezpośrednie korzyści w postaci rozwoju regionalnego obszarów wiejskich.

(po)

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus