Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Kształtowanie terenów zie(...)

Warunkiem skuteczności przeciwdziałania narastającym zagrożeniom środowiska przyrodniczego przez człowieka jest równoczesne przeciwdziałanie tym procesom w dwojaki sposób, mianowicie: zwalczanie przyczyn zagrożeń oraz umacnianie odporności środowiska na czynniki destrukcyjne. Stabilność przyrodniczego środowiska musi wypływać ze znajomości funkcjonalnych powiązań pomiędzy żywymi i nieożywionymi składnikami przyrody oraz odbywać się w skali wielkoobszarowej, czyli obejmować układy(...)
»

Nowe technologie wykorzys(...)

Propozycję wykorzystania potencjału niskich spadów na rzekach i relatywnie dużych przepływów z zastosowaniem francuskiej technologii przedstawiono w numerze 7-8/2010. Potencjał energetyczny polskich rzek to jednak nie tylko duże i stabilne przepływy.   Warto ponownie sięgnąć do rozwiązań stosowanych powszechnie na Zachodzie Europy, rozwiązań znanych od wieków, a stosunkowo od niedawna wykorzystywanych w energetyce odnawialnej.(...)
»