Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

TRMEW protestuje(...)

Ustawa o OZE wprowadza współczynnik korekcyjny dla świadectw pochodzenia ŚP, wytworzonej w instalacjach spalania wielopaliwowego. Jest to mechanizm mający służyć ograniczeniu nadpodaży świadectw pochodzenia energii z OZE i uregulowaniu sytuacji na rynku zielonych certyfikatów. Niestety, zgodnie z opublikowanym 8 kwietnia br. stanowiskiem prezesa URE w sprawie początkowego terminu stosowania przepisów wprowadzających skorygowane ŚP dla współspalania, na zmiany przyjdzie nam czekać jeszcze praw(...)
»

Nowoczesne materiały w ek(...)

Zbigniew Lisiak Polityka ekologiczna państwa zakłada stworzenie w naszym kraju nowoczesnego systemu kompleksowego gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi zgodnego, z systemem funkcjonującym w krajach Unii Europejskiej. Prowadzenie takiej gospodarki wymaga odpowiedniej infrastruktury do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, w tym składowisk, które w takim systemie gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią ostatni jego element. Konsekwencją tej polit(...)
»