Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Nowoczesna gospodarka odp(...)

Wdrożenie nowoczesnej gospodarki odpadami przyniesie efekty gospodarcze w postaci ich ponownego wykorzystania i odzysku energii. Polepszy się też jakość życia mieszkańców dzięki likwidacji problemów związanych ze składowaniem odpadów. Środki unijne będą dostępne zarówno w Programie Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, jak i w programach regiona(...)
»

Przeciwdziałanie zaległoś(...)

Odpracowane we Wrocławiu zaległości wynoszą prawie 3,1 mln zł, a na kolejne 4,5 mln zł są realizowane umowy. Większość robót wykonywanych przez dłużników to prace porządkowe, polegające na sprzątaniu wewnątrz obiektów oraz terenów zewnętrznych zarządzanych przez jednostki gminne, a także na pielęgnacji i konserwacji zieleni, oraz prace konserwatorsko-remontowe na terenach i w obiektach gminnych. Skuteczne działania oddłużeniowe Do katalogu ulg w spłacie za(...)
»