Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Sukces całego zespołu(...)

Po siedmiu miesiącach od rozpoczęcia modernizacji 26 września br. oddano do użytku Stację Uzdatniana Wody „Gamowska” w Raciborzu wraz z hydrofornią i zabudową urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej. Kosztowała ona 1,8 mln euro. Jest to jedno z zadań kompleksowego „Programu kanalizacji sanitarnej gmin dorzecza górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do oczys(...)
»

Zachowanie różnorodności (...)

Różnorodność biologiczna należy do najważniejszych koncepcji ochrony przyrody, a także trwałego i zrównoważonego rozwoju. Pojęcie to stało się szeroko znane dopiero po Szczycie Ziemi w Rio de Janeiro (1992), kiedy to podpisano Konwencję o biologicznej różnorodności (Convention on Biological Diversity). Od tego czasu pojęcie to dotyczy biologicznej różnorodności istniejących gatunków biologicznych, różnorodności ekosystemów, czy wreszcie różnorodności genetycznej w obrębie określonego gatunku.(...)
»