Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia uwięziona w odpad(...)

W jaki sposób wykorzystać energię pochodzącą ze spalarni odpadów w miejskich systemach ciepłowniczych? Spalanie odpadów od lat budzi wiele kontrowersji i protestów społecznych. Bardzo trudno uzyskać akceptację społeczną na lokalizację dla tego typu instalacji. Przeciwnicy podnoszą wiele argumentów, takich jak czarny dym emitowany z komina, emisja dioksyn i metali ciężkich, toksyczność i problem zagospodarowania wtórnych odpadów z procesu spalania, hałas, wzmożony ru(...)
»

Nie marnujmy odpadów – są(...)

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad nową dyrektywą ramową w sprawie odpadów. Poniżej prezentujemy zapowiedziane w poprzednim wydaniu „Przeglądu Komunalnego” stanowisko pięciu europejskich organizacji „odpadowych” dotyczące tej dyrektywy, a odnoszące się przede wszystkim do efektywności energetycznej termicznego przekształcania odpadów. Odpady to zasoby. Mimo to niemal 50% komunalnyc(...)
»