Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona środowiska i inte(...)

Przerażające wyniki badań naukowych nad Antarktyką, podczas których wykryto tzw. dziurę ozonową, stały się bodźcem do podpisania przez społeczność międzynarodową szeregu porozumień. Najważniejsze z nich to uchwalona w 1985 roku Konwencja Wiedeńska oraz jej następstwo – Protokół Montrealski z 1987 roku. Sygnatariusze Konwencji zobowiązali się do podjęcia działań prowadzących do ochrony st(...)
»

Odnowa wody ze ścieków(...)

Na forach międzynarodowych zaczyna pojawiać się pogląd, że w bieżącym stuleciu problem wody dla miast, rolnictwa i przemysłu, stanie się równie ważny jak emisja dwutlenku węgla, a nawet może okazać się istotniejszy, zwłaszcza z uwagi na tempo zachodzących zmian demograficznych i klimatycznych. Papież Franciszek w encyklice Laudato Si z 2015 r. uznał dostępność czystej wody do picia za sprawę najwyższej wagi na świecie. W 2000 roku święty Jan Paweł II stwierdził: „Br(...)
»