Szwajcarskie zielone dachy

wydany w Czysta Energia – 2013-10
  DRUKUJ

Kolejne dwie gminy – Niepołomice i Raciechowice – planują zainstalowanie zielonych dachów na budynkach komunalnych. Obie są sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów i aktywnymi członkami Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. Koncepcje tych pilotażowych i innowacyjnych inwestycji zostaną włączone do Planów działań na rzecz zrównoważonej energii przygotowanych przez każdą z tych gmin.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

W obu przypadkach do zagospodarowania wybrano dachy o lekkiej konstrukcji, o niewielkim nachyleniu (ok. 10 stopni), a z uwagi na ich nośność, zaproponowano wykonanie dachu ekstensywnego o obciążeniu poniżej 100 kg/m2.

W Niepołomicach taki dach o powierzchni 400 m2 zostanie zainstalowany na budynku krytej pływalni, gdzie będzie także pełnił funkcję tarasu widokowego. Na drugiej części połaci dachowej już wkrótce pojawią się ogniwa PV o powierzchni 700 m2. Ich instalacja jest częścią znaczącego przedsięwzięcia, współfinansowanego z funduszu szwajcarskiego, obejmującego w sumie pokrycie systemami PV powierzchni 2700 m2  oraz zainstalowanie 25 tys. m2 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych i komunalnych. Oszczędzaniu energii w budynku pływalni posłużą też pompy ciepła.

Natomiast w Raciechowicach – zgodnie z uchwałą rady gminy podjętą we wrześniu br. – dach taki powstanie na budynku przedszkola samorządowego w Czasławiu, którego pracownicy i wychowankowie są zaangażowani w wiele inicjatyw proekologicznych. Tuż obok znajduje się szkoła podstawowa, na dachu której zainstalowano już wcześniej kolektory. Realizacja tej wzorcowej inwestycji umożliwi zatem nie tylko miejscowej młodzieży, ale także studentom uczelni krakowskich zwiedzanie obu obiektów oraz zdobywanie w praktyce wiedzy o wykorzystywaniu energii słońca, projektowaniu zielonego dachu, jego utrzymaniu i roli w proklimatycznej strategii gminy.

Przedszkole mieści się w typowym budynku z lat 60. XX w., który został poddany termomodernizacji, a pokryty blachą trapezową dach ocieplono wełną mineralną. Dzięki temu inwestycja ta będzie miała charakter wzorcowy i  powtarzalny.

Koncepcje obu instalacji zostaną opracowane w ramach projektu „Ogród nad głową - czyli szwajcarskie zielone dachy i żyjące ściany modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin) na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt ten, realizowany od maja 2012 r. przez PNEC we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem „Dachy Zielone” (PSDZ) z Wrocławia oraz Uniwersytetem Nauk Stosowanych w Zurychu (ZHAW), angażuje 12 polskich gmin będących członkami polskiej sieci miast „Energie Cités” oraz sygnatariuszami Porozumienia Burmistrzów. Więcej na  www.ogrodnadglowa.pl.

Iwona Korohoda, PNEC

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus