Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zasada bliskości w gospod(...)

Zasadę bliskości sformułowano w art. 9 ustawy z 2001 r. o odpadach. Z postanowień dwu pierwszych jego ustępów wynika, że odpady powinny być w pierwszej kolejności zagospodarowywane (poddane odzyskowi lub unieszkodliwione) w miejscu powstania. Gdy jest to niemożliwe, mogą być przekazywane do najbliżej położonych miejsc spełniających wymogi stawiane – zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – nowo uruchamianym lub istotnie zmienianym instalacjom (art. 143). (...)
»

XIII edycja Forum Czystej(...)

Dwudziesta piąta, jubileuszowa edycja międzynarodowych targów Poleko odbędzie się w innym niż dotychczas terminie, gdyż w dniach 7-10 października. Wielu wystawców i zwiedzających musi się przyzwyczaić do tej nowej daty. Dla redakcji targi Poleko wraz z Salonem Czystej Energii są i będą niezmiennie ważne. Salon Czystej Energii i prowadzona w nim edukacja na Forum Czystej Energii były w 2001 r. zalążkiem rozwoju branży OZE. Energetyka odnawialna niewątpliwie wpisuje się w ochronę śro(...)
»