Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czas na wnioski(...)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 14 lutego 2018 r. nowy projekt rozporządzenia w sprawie ustalania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zawiera ono szczegółowe sposoby określania taryf, wzór wniosku o ich zatwierdzenie oraz niezbędny zakres informacji zawartych w ich uzasadnieniu, jak i warunki prowadzenia rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (...)
»

Ujawniamy tajniki Kongres(...)

„Bogactwo idei dla środowiska” to hasło, które towarzyszy tegorocznej edycji Kongresu. Ma ono podkreślać, jak istotna jest integracja pomysłów i środowisk skupiających się na ochronie zasobów przyrody. XXI Międzynarodowy Kongres ENVICON Environment odbędzie się w tym roku w dniach 16-17 października podczas Targów POL-ECO SYSTEM 2017 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dwudniowe wydarzenie będzie podzielone na siedem sesji tematycznych, z których sześ(...)
»