Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Informatyka w utrzymaniu (...)

Prawidłowe funkcjonowanie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej to jeden z podstawowych warunków zapewnienia rozwoju społeczeństwa. Zadanie to może być wspierane poprzez zastosowanie nowoczesnych, inżynierskich systemów informatycznych.   Pakiety aplikacji inżynierskich służące do projektowania, budowania i utrzymania infrastruktury technicznej przeznaczone są dla operatorów sieci, projektantów oraz tych podmiot&oacut(...)
»

Planowanie energetyczne i(...)

Planowanie energetyczne w gminach nigdy nie było tak ważne jak obecnie. Zaopatrzenie mieszkańców w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe stawia przed prezydentami, burmistrzami i wójtami wyzwanie określenia perspektyw zaopatrzenia w energię na 20 lat. Nie da się tego zrobić bez rzetelnych prac studialnych, poprzedzających przyjęcie przez Radę Gminy projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Tym(...)
»