Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Polisa od odpowiedzialnoś(...)

Jednym z warunków udziału w postępowaniu przetargowym, jakie musi spełnić wykonawca, jest odpowiednia sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca mu realizację zadania. W myśl rozporządzenia w sprawie rodzajów i form dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający może od nich wymagać polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. (...)
»

IFAT z polskimi akcentami(...)

Na przełomie maja i czerwca dla wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami z zakresu ochrony środowiska istniał tylko jeden cel podróży – Monachium. Specjalistów z branży przyciągały do Bawarii targi ochrony środowiska IFAT 2016. Tegoroczna edycja odbywającej się co dwa lata imprezy była pod wieloma względami wyjątkowa. Targi IFAT świętowały swoje pięćdziesięciolecie, a ile zmieniło się przez ten czas w rozwiązaniach dla ochrony środowiska, (...)
»