Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Więcej nie znaczy lepiej!(...)

W 2006 r. Ministerstwo Środowiska, zgodnie z przyjętymi założeniami, ograniczyło do minimum zmiany ustawowe dotyczące gospodarki odpadami, a także zaplanowało działania monitowania i egzekucji wprowadzonych rok wcześniej przepisów. W życie weszły trzy ustawy oraz kilkadziesiąt aktów wykonawczych niezbędnych dla ich funkcjonowania. Był to okres chwilowej stabilizacji dla przedsiębiorców, który pozwolił na oddech od śledzenia prac legislacyjnych i na zajęcie się tym, czym powinni z(...)
»

Funkcje gminy związane z (...)

W wydanym w 2002 r. przez PWN „Nowym słowniku poprawnej polszczyzny” słowu „realizować” przypisuje się znaczenie „wprowadzać coś w życie, urzeczywistniać”. Jednocześnie zaznacza się, że jest to wyraz nadużywany i wskazuje na niepoprawność łączenia go z rzeczownikami konkretnymi np. realizować dom, realizować budowę drogi. Poprawnie, według słownika, winno się mówić: budować dom, budować drogę. W tym samym słowniku wyjaśnia się, że wyraz „zapewniać&#82(...)
»