Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wrocław: historyczna perł(...)

Pierwsi mieszkańcy terenów obecnej Polski pobierali wodę w naturalny sposób ze strumieni, rzek, stawów czy jezior. Wraz z rozwojem osad założonych w pewnej odległości od cieków wodnych, potrzeby spożywcze, gospodarcze czy higieniczne człowieka szybko rosły, zaczęto więc budować wodociągi, a później również kanalizację. Jak wraz z powstawaniem nowych instalacji wod-kan zmieniał się Wrocław? Pierwsze publiczne wodociągi w Polsce pojawiły się w średniowieczu. Dotąd uw(...)
»

Śmiało i z optymizmem(...)

W tym roku Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko obchodzi 10. rocznicę swojej działalności. W początkowym okresie funkcjonowania podstawowym przedmiotem aktywności firmy była produkcja urządzeń dla gospodarki komunalnej (pojazdy do zbiórki, transportu i segregacji odpadów, zamiatarki i kontenery). Obecnie zakład oferuje także wszystkie systemy załadunku odpadów (przedni, boczny i tylny). W tej branży MWM do dzisiaj jest jednym z czołowych graczy rynkowy(...)
»