Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finansowanie rozwiązań pr(...)

Polityka ochrony środowiska jest jedną z horyzontalnych polityk Unii Europejskiej (UE). Projekty realizowane przez przedsiębiorców z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE muszą być co najmniej neutralne pod względem wpływu na środowisko naturalne. Najlepiej jednak, gdy ich realizacja przyczynia się do poprawy jego stanu. Fundusze dostępne w latach 2007-2013 otwierają szeroki wachlarz możliwości pozyskania unijnych środk&oacu(...)
»

Stanowisko w sprawie ŚP(...)

PIGEO wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jakichkolwiek efektywnych działań rządu, które zapewniłyby stabilizację systemu wsparcia, polegającego na przyznawaniu praw majątkowych – świadectw pochodzenia – ŚP (tzw. zielonych certyfikatów) wytwórcom energii z OZE. Obserwowany od kilkunastu miesięcy postępujący spadek wartości ŚP, który na przełomie lat 2012/2013 okazał się rekordowy (w połowie lutego br. cena certyfikatów stano(...)
»