Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Udział sektora publiczneg(...)

Na wschodzących rynkach udział sektora prywatnego w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi jest absolutnie niezbędny. Pozwala on pozyskać dodatkowe wsparcie finansowe poprawiające świadczone usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Obecnie udział sektora prywatnego w przemyśle wodociągowym i kanalizacyjnym wzrasta. Od 1988 r. prawie 6% populacji ludzi na Ziemi, tj. około 380 mln. osób, skorzystało ze sprywatyzowanych usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli będące w toku kont(...)
»

Rewolucji nie będzie, będ(...)

Z Wojciechem Jaworskim, dyrektorem Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Urszula Wojciechowska dr inż. Wojciech Jaworski, dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska Realizacja przyjętych w Traktacie Akcesyjnym celów ilościowych wymaga zastosowania silniejszych niż dotychczas i skuteczniejszych mechanizmów wsparcia rozwoju źródeł energii odnawialnej. Dotychczasowe rozwiązania są poł(...)
»