Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

22-24.01.2015, Kraków VII Ogólnopolska Konferencja „Zamówienia in-house w gospodarce odpadami w świetle doświadczeń europejskich i uwarunkowań krajowych” Organizator: Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, LogicSynergy, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Krakowie Info: 603-467-286; artur.halik@logicsynergy.pl; www.logic-synergy.pl   22-24.01.2015, Warszawa (...)
»

Krytyczna ocena(...)

W wielokrotnie nowelizowanym prawie dotyczącym gospodarki odpadami w Polsce znowu planowane są zmiany. Obecny „Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie niektórych innych ustaw” z 3 kwietnia br. poddany został konsultacjom międzyresortowym i społecznym. Głos w tej sprawie zabrało również PIGO. Polska Izba Gospodarki Odpadami bardzo krytycznie ocenia zasadniczy cel(...)
»