Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

ZANIECZYSZCZENIA NAFTOWE W GRUNCIE Pod redakcją Jana Surygały Jest to opracowanie monograficzne, przygotowane przez czteroosobowy zespół specjalistów z zakresu materiałoznawstwa naftowego, gleboznawstwa, analityki środowiskowej i biologii. Dotyczy zagadnień materiałoznawstwa naftowego, zjawisk wycieków ropy i produktów naftowych, metod oznaczania zanieczyszczeń naftowych w gruncie, charakterystyki zanieczyszczonych gleb oraz kryteriów doboru metod oczyszczania gruntów i bio(...)
»

Sortowanie po niemiecku(...)

Kiedy w Niemczech startował system dualny na przełomie 1990/91 r. działało tylko kilka sortowni odpadów, pracujących na małą skalę. Taśmociągi, sita wibracyjne oraz bębnowe, które były wcześniej używane do gruzu budowlanego, zostały teraz wykorzystane do recyklingu papieru i lekkich opakowań. Sortowanie opierało się w głównej mierze na pracy ręcznej [Fot.: Podczas automatyc(...)
»