Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Wykorzystanie biomasy do (...)

Produkcja pelet (granulatu) oparta jest głównie na trocinach pochodzących z przemysłu drzewnego i tartaków. Z technologicznego punktu widzenia dla produkcji i jakości pelet byłoby najkorzystniej, gdyby trociny pochodziły z drewna korowanego i były suche. Jednakże dostępność takiego surowca jest ograniczona, w związku z czym trociny są coraz droższe, a moce produkcyjne istniejących zakładów przetwórczych nie do końca wykorzystane. Dlatego też produkcja pelet staje się coraz koszto(...)
»

Dziesięciolecie ustawy o (...)

Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (zwana dalej ustawą o obowiązkach przedsiębiorców) weszła w życie 1 stycznia 2002 r. W ciągu 10 lat jej obowiązywania uległ zmianie nie tylko jej zakres, ale również tytuł, który obecnie brzmi: Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektór(...)
»