Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Powiat w perspektywie IV (...)

Ludwik Węgrzyn prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich starosta bocheński W tle pozostał zgiełk i tumult wyborczych kampanii: prezydenckiej i parlamentarnej. Zaczynamy już wyciągać pewne wnioski, zarówno te natury indywidualnej, jak i ogólnej. Mnie nasunął się taki, że nie należy łączyć ze sobą tych ważnych dla kraju kampanii politycznych, ponieważ powstaje z tego trudno przyswajalny produkt, mało spójny i niezrozumiały dla przeciętnego obywatela. Kampanijne akcje polity(...)
»

Dyrektor Roku 2014(...)

Dyrektor Roku 2014 Kolejna edycja konkursu o tytuł dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miast trwa. Przedsięwzięcie to jest wspólnie organizowane przez redakcję „Przeglądu Komunalnego” oraz Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Kapituła wytypowała pięciu kandydatów – poznajmy ich sylwetki. Artur Bogacki prezes Zarządu Spółki SITA JANTRA z siedzibą w Szczecinie Pierwszy ka(...)
»