Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Monitoring jezior zgodny (...)

  Zasadniczym celem wdrażania zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie do 2015 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej dobrego stanu wód – zarówno ekologicznego, jak i chemicznego. Celowi temu podporządkowane będą plany gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, które powinny być uruchomione w 2009 r.   Podstawą konstruowania planów, a następnie oceny skuteczności p(...)
»

Finansowanie gospodarki o(...)

Dla rozwiązywania problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów duże znaczenie ma nie tylko zapowiadane wprowadzenie zmian prawnych, przyznających gminom instrumenty prawne umożliwiające skuteczniejsze działania oraz szerokie wykorzystywanie współczesnych osiągnięć nauki i nowoczesnych technologii, ale przede wszystkim zapewnienie źródeł finansowania. Do prowadzenia każdej zwycięskiej batalii, jak twierdził Napoleon, potrzeba bowiem tylko trzech(...)
»