Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Ocena realizacji planów(...)

Wprowadzone wraz z ustawą o odpadach plany gospodarki odpadami miały być jednym z elementów, który uporządkuje działające systemy zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów. Przyjęta do realizacji hierarchizacja zadań i celów miała ułatwić stworzenie jednolitego i spójnego systemu gospodarki odpadami, a pomysły wykraczające poza przyjęte założenia miały być „torpedowane” już u powstania. Dzięki tym wytycznym f(...)
»

Efektywność, ekologia, ek(...)

Miniony rok był czasem organizacji szczytów klimatyczny, energetyczny), ale był również „szczytowym” w pod względem przeprowadzonych konferencji i debat. W ramach realizowanego przez Procesy Inwestycyjne Projektu „Wymiary zrównoważonego rozwoju w gospodarce. E3 – Efektywność, Ekologia, Ekonomia”, odbyły się trzy ważne spotkania: dwa seminaria „Energetyka jądrowa i odnawialne źródła energii w świetle zrówno(...)
»